RC Nijmegen Weekbericht 28 februari

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 28  februari 2020

Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:  20 leden. Gasten: Tineke Brussaard, Elles Jansen en Ingrid Reterink (RC Elst OverBetuwe)

PROGRAMMA:

 • Vr 6 mrt:    Fred Mouw, De bevrijding
 • Do 12 mrt: 75 jaar bevrijding: Sunsetmarch en diner bij Nimma, inschrijflijst
 • Vr 20 mrt: Clubzaken
 • Vr 27 mrt: Marc van Uhm-generaal b.d., Vredesmissies in Afghanistan, partners welkom
 • Vr 3 apr: Jan Peters SJ, Islam godsdienst van vrede
 • Do 9 apr: Witte Donderdag, Wandeling Hof der Olijven en maaltijd
 • Vr 17 apr: Anneke Assen, Waarom het thema vrijheid?

 BELANGRIJKE DATA:  

 •  21 maart 2020   : PETS en Assembly
 • 28 maart 2020  : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
 • 1 mei 2020         : RC Tongeren, Tungrirun
 • 15 mei 2020     : Pieter de Bruyn bokaal, MG
 • 16 mei 2020     : Districtsconferentie

 MEDEDELINGEN:  

 Tjeerd Jansen:

 • Er circuleren vandaag weer 2 inschrijflijsten. Een is voor de Sunset March en aansluitend diner bij Nimma op 12 maart. Schrijf tijdig in. Zeker ten behoeve van het diner aangezien Nimma ruim op tijd het aantal gasten wil weten (toevoeging Jacqueline Le Grand).

Inschrijflijst voor verslagleggers. In maart zijn er nog enkele hiaten.

 • Recent heeft de voorzitter per brief een oproep gedaan met een 2-tal vragen; locatie bijeenkomsten en avonden. Alhoewel er al veel reacties zijn binnengekomen, reageer A.U.B!
 • In de mail van het secretariaat afgelopen week wordt aandacht gevraagd voor enerzijds de PETS in Vught en anderzijds de zomerkampen (o.a. Vlieland kamp).

Jacqueline Le Grand namens de programmacommissie:

 • We sluiten vandaag het themablok Ethiek af. Komende periode staat in het teken van Vrede & Vrijheid. We starten op 6 maart met een voordracht van Fred Mouw.

Fien Edixhoven:

 • Afgelopen donderdag was er een avondje van 8 (lees 6) bij Theo Bergen thuis. Het was een mooie avond waarin we enerzijds spraken over wat de aanwezigen persoonlijk bezighoudt in deze periode en anderzijds over de brief van de voorzitter. Het was een mooie en persoonlijke uitwisseling. We hebben elkaar weer wat beter leren kennen. Fien refereert aan een mooie opmerking van Wim Vos; bij RC Oss geven we elkaar bij binnenkomst altijd allemaal een persoonlijke begroeting. Zo voorkom je dat je aanwezig bent zonder echt even met eenieder  in contact te zijn geweest. Dit verbindt!

Gasten:

 • Vandaag hebben we 3 dames te gast van RC Elst/ Over-Betuwe. Zij hebben zichzelf uitgenodigd omdat ze graag willen verbinden over de clubs heen en nieuwsgierig zijn naar onze club die veel overeenkomsten heeft met hun club qua aantal leden en samenstelling man/vrouw. Aanwezig waren Tineke Brussaard (voedingswetenschappen), Elles Jansen (jeugdzorg en zangeres) en Ingrid Reterink (fysiotherapie).
 • Tineke vertelt over het 10e winterfestijn in Elst dat zij als RC hebben opgericht en nog immers jaarlijks mee organiseren.
 • Anneke Assen voegt toe aan deze introductie dat zij RC Elst/ Over-Betuwe heeft leren kennen als een bijzondere club met veel betrokkenheid binnen Rotary. Zeker ook bij club overschrijdende activiteiten.

VERSLAG:  

Lezing; Bedrijfsethiek ‘morele verantwoordelijkheden voor bedrijven’ door Tjidde Tempels

 Dr. Tjidde Tempels is als programmamanager verbonden aan Radboud Reflects. Zij organiseren lezingen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur.

Tjidde doet daarnaast onderzoek en doceert politicologie en toegepaste ethiek aan de Radboud Universiteit.

Zijn voordracht vandaag spitst zich primair toe op bedrijfsethiek; Wat is de rol van een bedrijf in de samenleving? Hoe ga je om met personeel en consumenten?

Deze thema’s bespreekt hij vandaag:

 • (on)verantwoordgedrag van bedrijven
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
 • Bedrijfsethiek

Enkele voorbeelden die hij benoemt hebben vooral betrekking op de voedingsindustrie en gezondheid.

Wat is het moreel minimum? Het mag niet schaden, respect voor autonomie en rechtvaardigheid.

Dit gaat niet alleen over het individu versus overheid, de rol van bedrijven is essentieel in de samenleving.

Er worden diverse voorbeelden besproken rondom MVO;

 • Onverantwoord:

Dieselgate schandaal Volkswagen, belastingontwijking Starbucks Coffee.

 • Verantwoord:

FSC keurmerk, Unilever die reclame voor ijs gericht op kinderen afschaft.

Na zijn voordracht is er ruim tijd om met elkaar in dialoog te gaan. Met name discussies over ‘waar grijp je nu echt in’? als overheid of als maatschappij. Voorbeelden rond suiker (vettax), alcohol, tabak. Als het evident is dat zaken schadelijk zijn… Hoe rijmt dit met de andere belangen, van bijvoorbeeld aandeelhouders. In de piramide van bedrijfsethiek staat niet voor niets economisch belang als belangrijkste laag. Daarna wetgeving (legal) en dan pas ethiek. Hoe kan het dat wetgeving niet op de belangrijkste plaats staat?

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen. Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.