brief van de voorzitter

 

 

 

Aan de leden van RC Nijmegen

Beste Rotarians van RC Nijmegen,

Nijmegen, 27 maart 2020

De constatering dat wij in bijzondere tijden leven, is inmiddels een gemeenplaats geworden. Wij hebben het allemaal al in telefoongesprekken of in mailtjes of zelfs face-to-face (hopelijk op anderhalve meter afstand) tegen anderen gezegd, of anderen het horen zeggen aan ons. Ook voor onze Rotaryclub, zoals voor alle Rotaryclubs en -geledingen, is de plotselinge verbreiding van het corona-virus niet zonder consequenties gebleven.

En die consequenties zijn verre van een gemeenplaats. Ze zijn – in meerdere of mindere mate – in het leven en werken van ieder van ons disruptief. Anneke is nu geconfronteerd met een heel onverwacht einde aan haar gouverneursjaar, waarin – wat er ook alsnog gebeuren kan in hetgeen van dit Rotary-jaar resteert – zij met heel veel afzeggingen van vergaderingen en evenementen te maken heeft gekregen. De leden van haar team hebben nu moeten werken aan afgelastingen, ondanks alle werk die eerder ging in het vormgeven van die bijeenkomsten. Ieder van ons heeft een eigen wijze moeten vinden, van om te gaan met de beperkende maatregelen die nu gelden. Het huis waar ikzelf werk, is in gedeeltelijke lock-down. Bezoek wordt geweerd, met uitzondering voor één mantelzorger per persoon voor de niet-religieuzen die hier een appartement gehuurd hebben maar niet tot de communauteit behoren. De leden van de communauteit hebben elkaar (hoewel op diezelfde anderhalve meter afstand).

Er gebeuren in zulke tijden ook een hoop goede en mooie dingen. Igor, Jeroen en Lilian hebben een initiatief opgepakt om spelletjes en boeken en van alles en nog wat in te zamelen voor Kalorama. Menigeen van ons heeft daaraan bijgedragen, en wij hebben allemaal het bericht kunnen lezen dat Salima afgelopen woensdag verspreidde. “Mijn” huis heeft een vracht tulpen gekregen van één van onze leveranciers. En alle verzorgingshuizen in Nijmegen hebben van een bloemist of tuinbedrijf dat anoniem wil blijven, Kaapse Viooltjes gekregen voor iedere bewoner. Overal in het land zien wij mensen die bereid zijn om een ander bij te staan door boodschappen te doen of in de tuin te werken.

Maar niemand weet, hoe het precies verder zal gaan en hoe lang het gaat duren.

Wat voor consequenties heeft dit voor onze club? Wij verkeren daarover natuurlijk in onzekerheid. Maar wij maken jullie graag deelgenoot van onze (huidige) gedachten daarover in het bestuur.

 •  Bij het schrijven van deze brief op 26 maart is ons programma geannuleerd tot en met 9 april.
 • Het kabinet heeft beperkende maatregelen afgekondigd met twee vervaldata. Tot 6 april betekenen die dat wij als club niet bijeen mogen komen, waaraan wij met bovengenoemde annulering conformeren. Vergunningsplichtige evenementen zijn afgelast tot 1 juni. Dit

laatste heeft consequenties gehad voor bijeenkomsten op districtsniveau. Maar het betekent

op zichzelf geen verbod voor onze clubbijeenkomsten, ná 6 april.

 • Aanstaande dinsdag 31 maart komt het kabinet met een aanvullende verklaring. Die zal ongetwijfeld beter duidelijk maken, wat er na 6 april wel en niet zal zijn toegestaan.
 • Het bestuur zal snel daarna laten weten, welke consequenties dat ons inziens voor onze club en clubbijeenkomsten heeft.
 • Het lijkt ons goed om als club vooruit te kijken naar de periode ná die van de annuleringen tot 9 april, welk scenario zich dan ook voor gaat doen. Daarbij neem ik aan dat – waar het kabinet ook mee komt op 31 maart – een deel van ons geconfronteerd zal blijven met beperkende maatregelen. Hoe kunnen wij voor elkaar en voor anderen van betekenis zijn, in die situatie? Ik geef jullie graag een aantal gedachten ter overweging mee:
 • Als iemand van jullie op dit moment dringend ergens hulp bij nodig heeft, laat dat dan weten aan Salima of aan mij. Het handigste per mail. Wij zullen dan zoeken naar een snelle respons daarop.
 • Als wij voor langere tijd niet bij elkaar kunnen komen, zou het goed zijn om toch op een andere manier de betrokkenheid bij elkaar gestalte te blijven geven. Wij willen dat doen met een “weerbericht-rondje”: Iedere week schrijft een vijftal leden kort (in ongeveer een half tot een heel A4-tje), hoe de vlag er bij haar of hem voorstaat. Wat heb jij de afgelopen tijd meegemaakt, en hoe zit je er voor? Stormt het in jouw leven, of is het al met al eigenlijk best zonnig?
  Vanuit het secretariaat zullen iedere week een vijftal leden vragen om een bijdrage te verzorgen. Die bijdragen worden gestuurd aan Salima, die ze verzendt naar alle leden.
 • Wanneer wij bijeenkomsten gaan missen waarop een clublid een bijdrage zou hebben verzorgd, vragen wij om iets over jouw bijdrage voor die bijeenkomst toch op papier te zetten, zodat die door Salima kan worden verspreid. Wellicht kan jouw bijdrage later alsnog uitgebreid de ruimte krijgen in een clubbijeenkomst. Maar een korte impressie in de oorspronkelijk geplande week draagt bij aan het onderlinge contact, ook al is dat op afstand.
 • Als iemand van jullie een concreet idee heeft voor een project ten bate van anderen, zoals wij deze week iets voor de bewoners Kalorama gedaan hebben, dan horen wij dat graag. Mail de suggestie naar Salima of naar mij. In samenwerking met Community Service kijken wij dan of wij voor uitvoering daarvan kunnen zorgen.

  Beste Rotary-vriendinnen en vrienden, wij komen snel na 31 maart met een nader bericht. Voor het moment: Blijf gezond, en houd de goede moed gaande bij de mensen die jou dierbaar zijn, en bij jezelf.

  Van harte, Tjeerd