Bestuursvergadering 3 november 2020

 

page1image19709952

Agenda Bestuursvergadering Rotaryclub Nijmegen (Microsoft Teams)

3 november van 19-21.00 uur

Aanwezig: Lilian, Tjeerd, Jan Roelof, Jeroen, Salima, Bart Kramer

Afwezig na bericht:

Notulist: Salima

 Opening vergadering om 19.00 uur

 1. Mededelingen en Post

– End Polio Now tulpenbollen ophalen

– Ridder Ronald de Groot

 1. Notulen vorige vergadering (d.d. 13-10- 2020)

            – bijlage

 1. Huishoudelijk reglement en statuten (bijlagen)

            – in aanwezigheid van Cees Gips en Jacqueline Legrand

 1. Visiestuk (bijlage)

            – hoe te bespreken in de club (Lilian)

 1. Community services

            – bijlage volgt

 1. Programmacommissie

– optie stilleggen bijeenkomsten tot januari (Tjeerd)

 1. Financiën

            – contributie (Jeroen)

 1. Ledenwerving
 1. Lustrumcommissie (bijlage)

            – voorstel Theo

 1. Wvttk
 1. Sluiting en volgende vergadering