Besluitenlijst bestuursvergadering 12 oktober 2021

Besluitenlijst bestuursvergadering 12 oktober 2021

 

– Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van CS om de aanvraag van Quiet 500 en van het COOP fietsenproject Afrika te honoreren.

– Jeroen stuurt binnenkort de jaarlijkse oproep tot betalen van de contributie.

– Jan Roelof maakt een concept brief aan de leden met de vraag of zij bezwaar hebben tegen vermelding in het nieuwe ledenboekje (‘ja, tenzij’).

– an Roelof nodigt de voorzitters uit van de ledencommissie, de programmacommissie, jeugd, vocational en CS voor deelname aan het gouverneursbezoek op 16 nov. in Elst.

– Jan Roelof stelt voor bij de volgende bestuurswissel een erelidmaatschap toe te kennen aan iemand van RC Tongeren vanwege de band tussen de clubs. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

– Jan Roelof neemt contact op met de Rozenhof om de gebrekkige dienstverlening tijdens de bijeenkomsten te bespreken.