Bericht van het bestuur RC Nijmegen 1mei 2020

page1image6543664

Beste vriendinnen en vrienden van RC Nijmegen,

Het Rotary-jaar 2019-2020 is een bijzonder jaar geworden in verband met alle beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus.
Op 12 maart zijn we voor het laatst bijeen gekomen, we hebben toen de Sunset March gelopen en daarna gegeten bij Nimma. Niemand had op die avond verwacht dat het zo lang zou duren tot een volgende bijeenkomst!
Tot 20 mei blijven we zeker in lockdown en wat er daarna gaat gebeuren weten we ook nog niet. Maar we verwachten dat we dit Rotaryjaar geen bijeenkomsten meer kunnen organiseren.
Het goede nieuws is dat nagenoeg iedereen tot op dit moment vrij van corona gebleven is (één lid was ziek maar zij is inmiddels weer volledig hersteld).

Het vreemde verloop van dit jaar heeft ook consequenties voor een aantal zaken die we met jullie hadden willen bespreken. Zoals jullie weten, hadden wij op de bijeenkomst voor Clubzaken op 20 maart de vaststelling van nieuwe statuten en een nieuw Huishoudelijk Regelement op de agenda willen zetten. De “troika” van Cees Gips, Jacqueline Le Grand en Helmy Schellens had het nodige voorbereidende werk daarvoor verricht.

Ook hadden wij dan graag een eerste gedachtewisseling gehad over het resultaat van de peiling waarin wij jullie mening vroegen over een mogelijke terugkeer naar de Vereeniging en over het idee om bijeen te gaan komen op twee avonden in de maand, naast twee of drie bijeenkomsten op de gebruikelijke lunchtijd.
Over deze kwesties zullen wij in het komende verenigingsjaar met elkaar in gesprek gaan. Het bestuur zal vragen aan de programmacommissie om in het komende jaar twee bijeenkomsten in te plannen om over deze onderwerpen uitvoerig van gedachten te kunnen wisselen. Maar wij brengen jullie alvast graag op de hoogte van de resultaten van de peiling:

  • In totaal hebben 44 leden gereageerd.
  • De getallen zeggen natuurlijk niet alles. Want iedereen heeft zo haar of zijn bedenkingen. Maar 28 leden hebben in principe een voorkeur voor de Vereeniging uitgesproken. 12 leden zijn daar niet voor en 4 leden zijn neutraal.
  • Voor een uitbreiding naar 2 avondbijeenkomsten per maand hebben 29 een voorkeur (vaak ook met enige bedenkingen). 8 leden hebben aangegeven die uitbreiding niet te willen, en waren neutraal. (1 lid heeft zich hierover niet uitgelaten.)
  • Op de vraag welke avond de voorkeur zou hebben, konden meerdere mogelijkheden worden aangegeven. Er is 1 voorkeur voor de maandag. De dinsdagavond is als mogelijkheid opgegeven door 18 leden, maar 1 lid kan op die avond niet. Er zijn 16 voorkeuren voor een woensdag. En 13 voor de donderdagavond (16 als het om 1e of 3e donderdagen in de maand gaat). 2 leden hebben de vrijdagavond als voorkeur opgegeven.

Het was stil de afgelopen tijd, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Er is een actie geweest voor de bewoners van Kalorama. Op het moment loopt een “dinerbonnenactie” waarmee wij Rozenhof en de Quiet 500 ondersteunen. En er is een club app in het leven geroepen zodat we gemakkelijk contact met elkaar kunnen hebben. Er wordt gewerkt aan een medium om online met elkaar samen te komen. Daar horen jullie hopelijk op korte termijn meer over.

Er is inmiddels ook gewerkt aan de voorbereidingen voor het komende clubjaar. Lilian heeft met verschillende van ons contact gehad in verband met de samenstelling van de commissies voor het seizoen 2020 – 2021. De indeling is nagenoeg rond en zal op korte termijn verzonden worden. De commissies zullen, zoals gewoonlijk, vanaf 1 juli in werking treden.

De feestelijke bijeenkomst in het kader van de bestuurswissel stond gepland op 26 juni. Die bijeenkomst zal op deze datum niet kunnen doorgaan. Het nieuwe bestuur zal wel aantreden vanaf dat moment, maar de feestelijke bijeenkomst laat nog even op zich wachten.
We hebben een optie genomen op 4 september 2020, bij Stroom in Lent. Save the date! Wij moeten hierbij natuurlijk enig voorbehoud maken, maar hopelijk kunnen we elkaar dan weer “in het echt” ontmoeten en kunnen ook de zusterclubs uit Mönchengladbach en Tongeren, net zoals de 5e vrijdaggasten, van de partij zijn!
We hebben op 4 september wel het een en ander te vieren! Denk aan het lintje van Qader en het lintje van de man van Liesbet. Maar ook de wijze waarop Anneke in dit bijzondere jaar haar rol als gouverneur vervuld heeft. Last but not least willen we stilstaan bij de manier waarop enkele leden zich ingezet hebben voor de club.

Met deze brief hebben wij naar jullie willen verwoorden, hoe wij als bestuur menen te moeten omgaan met de gevolgen van de coronacrisis voor hetgeen van ons clubjaar resteert. Maar wij hebben ook geschetst wat er – ondanks alle beperkingen – op dit moment nog allemaal gebeurt. En natuurlijk wenkt het perspectief van het komende jaar. Hopelijk vinden wij echter ook een goede wijze, om elkaar vóór 4 september te zien, ook al is dat dan wellicht virtueel.

Tot slot wensen wij jullie graag al het goede voor jullie zelf en voor jullie geliefden. Blijf gezond en heb het goed met elkaar. Hopelijk tot snel!

Een hartelijk groet namens het bestuur, Tjeerd Jansen SJ en
Lilian van der Velden