Bericht van de ledencommissie vertrouwelijk

Bericht van de Ledencommissie                                                                                       jan2021

Voorhangen nieuwe kandidaat leden

Onderstaande personen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een lidmaatschap van onze Rotaryclub. Er is aan hen uitgelegd wat Rotary inhoudt en hoe onze club zich daarin verhoudt.

Ze zijn voorgelegd aan de Ledencommissie en aan het Bestuur. Deze hadden beiden geen bezwaar.

Nu is het de beurt aan u!

Wanneer er bezwaren, of vragen zijn, neem svp contact met mij op.
In deze geldt: geen bericht, goed bericht. Als er na 14 dagen geen commentaren zijn geweest op de voorgehangen personen, gaan we er van uit dat ze door een ieder akkoord bevonden zijn.

Ze worden vervolgens uitgenodigd om, wanneer dit Cor-technisch weer mogelijk is, ter kennismaking een aantal bijeenkomsten bij te wonen.

Dit zijn de kandidaten:

  1. De heer S. Oosthout te Ottersum, geb.30/05/1966, musicus (Lilian en Ronald)
  2. De heer M.van Heereveld te Beek, geb.11/01/1973, waterbouwkundig ir. bij Haskoning te Nijmegen (Jan Roelof en Bart)
  3. Mevrouw N. Maters te Amsterdam (verhuist binnenkort naar Nijmegen), geb.05/06/1983, Accountant RA. Bij Maters Accountants te Nijmegen (Bart en Jan Roelof)

Wij vertrouwen er uiteraard op, dat u discreet om gaat met de bovenstaande gegevens!

MVG, Bart Kramer (vrz. ledencie)