Agenda bestuursvergadering RC Nijmegen 29 april 2022

Rotary Club Nijmegen

Agenda Bestuursvergadering 29 april 2022

Restaurant Groenewoud

Aanvang 14.00 uur.

Afwezig: Jeroen

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen laatste bijeenkomst 8 februari 2022
 3. Invulling commissies 2022-2023
 4. Community services
 5. Erelidmaatschap Karelle 12 mei – programma
 6. Continuering project leesachterstanden Hidaya en concept-verantwoording (bijlage)
 7. Décharge penningmeester t.a.v. Jaarverslag 2020-2021 in ALV?
 8. Afronding Oekraïne actie (financiële verantwoording) /vervolg (bijlage)
 9. Tachtig plus project
 10. Doorstart proces Statuten en HH reglement
 11. Deelnemers RYLA
 12. Past Rotarians timing intro
 13. Bestuursoverdracht 24 juni
 14. Volgende vergadering, met Eelke en Nadine, op 25 mei bij Bart
 15. Rondvraag
 16. Sluiting