Agenda bestuursvergadering RC Nijmegen 13 oktober 2020

Agenda Bestuursvergadering Rotaryclub Nijmegen (Microsoft Teams)

13 oktober van 19-21.30 uur

Aanwezig: Lilian, Tjeerd, Jan Roelof, Jeroen, Salima, Bart K.
Afwezig na bericht:
Notulist: Salima

Opening vergadering om 19.00 uur

1. Mededelingen en Post
– brief opzegging Hanneke Arpots

2. Notulen vorige vergadering (d.d.25-8-2020)
– bijlage

3. Vervolg meerjarenbeleidsplan

4. Avondbijeenkomsten per 1 jan. 2021

5. Community services
– bijlage volgt

6. Programmacommissie
– avond bij Dekker van de Vegt

7. Financiën
– financiële afsluiting bestuursoverdracht
– budget lustrumcommissie

8. Nieuwe leden

9. Avondjes van 8

10. Gouverneursbezoek

11. Datum bijeenkomst bestuur-commissievoorzitters maart 2021

12. Wvttk

13. Sluiting en volgende vergadering