Agenda bestuursvergadering 13 december 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Agenda Bestuursvergadering 13 december 2021

Bij Maike, Mr. Franckenstraat 36, 6522 AE Nijmegen

Aanvang 18:00 uur met maaltijd.

 1. Opening; vaststellen Agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen Bestuursvergadering 12 oktober 2021 (bijlage)
 4. Commissie PR en website ( ingekomen 2 e-mails van Theo Bergen)
 5. Community services
 6. Lustrumcommissie
 7. Vervolg ALV
 8. Nieuwjaarsbijeenkomst
 9. Nieuwe locatie (Groenewoud)
 10. W.v.t.t.k.
 11. Rondvraag en sluiting