Weekbericht 17 maart 2023

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 91 / Jaargang 65 / Bijeenkomst 17 maart 2023
Motto van clubvoorzitter Maike Woldring “De hoogte en de diepte in”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig:
Gasten:  geen
Jarigen afgelopen week: Astrid, Fred, Dick

PROGRAMMA:
24 maart:  nog onbekend
31 maart:   Astrid Wessels: Diergeneeskunde

 BELANGRIJKE DATA:-
31 maart: Open inloopmiddag om kennis te maken met Rotary en tevens 5e vrijdag. Meld geïnteresseerden of partners op tijd aan.
Zaterdag 22 april Bezoek MG
30 juni bestuursoverdracht
Zondag 2 juli uitnodiging Tongeren

MEDEDELINGEN:
-Hans de Haan uit het ziekenhuis en herstellende
-Peter terug van werk-vakantie Aruba
-Maud vertelt kort over avondje van 8
-JR met Eelke naar Tongeren geweest naar voordracht Willy Claes
-22/4 meeting met MGB
-Qader kondigt nieuwe gast Shelter City aan

VOORDRACHT:

Verhaal van Jeroen Simkens over Duurzaam beleggen.

Hoewel hij vindt dat hij geen expert is, heeft hij wel 25 jaar ervaring in de beleggerswereld. Duurzaam beleggen is geen marketingtruc. Wel zijn er “vele tinten grijs” op dit gebied. Er is ook wettelijke regelgeving en zijn er dilemma’s zoals bijvoorbeeld de wapenindustrie. Alles bij elkaar maakt het, dat best wel een ingewikkelde materie is. Zijn zonnepanelen uit China duurzaam; en Shell heeft een verrassend hoge ESC-score.

Toch blijkt dat duurzaam beleggen op de langere termijn behoorlijk rendabeler is. De sheets van de presentatie die Jeroen gaf, zijn bijgevoegd.

pagina 1 t/m 10: presentatie Duurzaam beleggen RCN 170323 1-10

pagina 10 t/m 21: presentatie Duurzaam beleggen RCN 170323 10-21

 

Volgende week is er een verhaal van Hans van Leeuwen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen,  Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 9 maart 2023

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 91 / Jaargang 65 / Bijeenkomst 9 maart 2023

Motto van clubvoorzitter Maike Woldring “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   19 leden

Gasten:  geen

PROGRAMMA:

 • 17 maart:  Jeroen Simkens: Duurzaam beleggen: van “marketingtruc naar verankering in de (financiële) wereld.
 • 24 maart:  nog onbekend
 • 31 maart:   Astrid Wessels: Diergeneeskunde

 BELANGRIJKE DATA:

 • 31 maart: Open inloopmiddag om kennis te maken met Rotary en tevens 5e vrijdag. Meld geïnteresseerden of partners op tijd aan.
 • Zaterdag 22 april Bezoek MG
 • 30 juni bestuursoverdracht
 • Zondag 2 juli uitnodiging Tongeren

MEDEDELINGEN:  

 •  Jan Roelof Moll gaat dinsdag naar Tongeren. Spreker is Willy Claes. Om 19.30 is daar de inloop.
 • Eelke heeft vorig weekend de PETS bijgewoond. (President Elected Training Seminar). Het was twee dagen, maar Eelke vindt dat het ook wel in een dag had gekund.
 • Verder bestaat de Rotary zoals iedereen weet 100 jaar. Er is een estafette-route door heel Nederland. Op 26 augustus is Nijmegen aan de beurt. Francis Raymakers fietst in ieder geval een etappe van deze estafette. Voor deze organisatie zoekt het bestuur nog een coördinator. Als je geïnteresseerd bent, laat het weten aan het secretariaat.
 • Op 31 maart staat de lunchbijeenkomst open voor mensen die kennis willen maken met Rotary en mogelijk lid willen worden. Als je iemand mee wil nemen als introducee kan dat. Geef dit bijtijds aan in de app of bij secretariaat. Tevens is het de vijfde vrijdag dus ook partners zijn welkom.

VOORDRACHT:

Cyril Spiertz houdt vandaag zijn metaberoepspraatje.

Cyril praat ons bij over het grootste debacle in de Nederlandse geschiedenis: de Toeslagenaffaire. Twee jaar geleden heeft hij het nog zijdelings voorbij zien komen, maar toen hij gebeld werd door een gedupeerde mevrouw die zich namens 6 gezinnen meldde om te vragen of Cyril hun zaak wil behartigen. Cyril heeft de 6 gezinnen uitgenodigd en hen aangehoord. Er zijn zwaar gedupeerde gezinnen bij. Nu, retrospectief, doet het denken aan Brave New World of het proces van Frans Kafka. Cyril verdiepte zich in het dossier en leest in-en-in trieste verhalen. Het is zo ernstig dat hij overwoog om zijn Nederlandse paspoort in te leveren. De toeslagenaffaire kon iedereen overkomen. Er is geen sprake van bevooroordeling of discriminatie. Dus als iemand die gedachten nog heeft, kan Cyril dit ontkennen. Bij zijn cliënten zitten geen gezinnen van allochtone afkomst Niveau is misschien wat lager dan gemiddeld, maar dat is het dan ook.

In 2005/2006 is er een nieuwe wet aangenomen waarin staat dat je alles wat je inlevert voor aanvraag van toeslagen correct moet zijn. Als er ook maar iets verkeerd ingevuld wordt of als je niet alles op tijd aanlevert, dan wordt alles wat je tot dan toe ontvangen hebt teruggevorderd. Raad van State heeft al meteen aangegeven dat dit een gevaarlijke constructie is en dat je hiermee moet oppassen. Dit is een alles-of-niets benadering en dan kunnen er uitwassen ontstaan. Er gingen zich al snel drama’s ontwikkelen. In deze wet had een hardheidsclausule moeten zitten, dat de uitwerking van de nieuwe wet teruggedraaid had kunnen worden als zou blijken dat het niet werkte. En deze zat er niet in!

De gezinnen die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire hadden het vaak financieel moeilijk, daardoor gingen ze meer werken, hetgeen betekend dat ze meer opvang nodig hadden en daardoor ook meer kinderopvangtoeslag vroegen. Elk jaar opnieuw moet de aanvraag ingediend worden. Als je een keer iets verkeerd invult of niet snel genoeg reageert, dan wordt alles teruggevorderd. Zo heeft een gezien voor 2 kinderen 3 jaar lang 20.000 euro ontvangen voor kinderopvang. Deze 60.000 euro werden vervolgens in een keer teruggevorderd omdat ze zogenaamd iets niet hadden aangeleverd. Bij alle cliënten van Cyril is achteraf bewezen dat er geen sprake van fraude was. Zo zou een gezin de code van het kinderdagverblijf niet ingevuld zijn. Daar zijn 3 herinneringen voor gestuurd, waarbij ze de eerste 2 x antwoorden en de derde keer denken dat ze het niet meer hoeven aan te leveren. Er werd gezegd dat het niet aangeleverd is, terwijl de code nota bene gewoon in het rapport staat vermeld op de formulieren. Het meeste extreme bij zijn cliënten is 250.000 euro. Begrijpelijk dat deze mensen niet akkoord gaan met een vergoeding van 30.000 euro die de overheid aanbiedt.

Al de gezinnen die bij de toeslagen affaire betrokken zijn, zijn ook op een fraudelijst terecht gekomen. Als je daar eenmaal op staat (dat gaat heel makkelijk, bijvoorbeeld door een nepmelding van de buren), kom je er niet meer zomaar van af. Deze lijst circuleert bij douane/belasting/politie/banken etc. Je komt er niet meer van af. Zo is een van zijn cliënten in een douanefuik gereden en moest hij lopend naar huis omdat zijn auto ingevorderd werd, door alle schulden die nog open staan.

Deze affaire heeft jarenlang geduurd. Uiteindelijk heeft de rechtbank van Rotterdam als eerste een stokje voor gestoken. 10-12 jaar lang duurde het voor velen. In die tijd worden alle lonen ingehouden, kinderen uit huis geplaatst (om dat te voorkomen, zijn bijvoorbeeld kinderen naar de ex gestuurd), mensen zijn dakloos geworden, PTSS of zelfmoord etc.

Uiteindelijk blijkt dat de besluiten onrechtmatig waren. De overheid heeft inmiddels geconcludeerd dat ze er iets mee moeten. Dit houdt in dat de overheid heeft bedacht zo snel mogelijk een compensatiesysteem op te tuigen met weinig eisen. Alle bedragen worden daarmee in blokjes verdeeld en gelimiteerd in het bedrag. De overheid hoopt het op deze manier helemaal dicht te reguleren en dat daarmee de civiel rechterlijke weg wordt afgesloten. Via de civiel rechterlijke weg kan uiteindelijk alle materiele en immateriële schade verhaald worden. Er zit een fijne scheidslijn tussen compenseren of letselschade. Deze laatste kan bij de toeslagenaffaire hoog oplopen. De overheid biedt uiteindelijk 500 euro per half jaar dat dit speelde. Dat is een aanbod van 12000 euro als je bijvoorbeeld van 2007-2019 ermee te maken hebt gehad. En iedereen krijgt eenmalig 30.000 euro. Inmiddels zijn er 260 zaken geweest, waarbij er 3 uiteindelijk hoger dan 100.000 euro is uitgekomen. De overheid denkt uiteindelijk dat hier 10 miljard aan besteed gaat worden, waarbij de helft voor uitvoeringskosten is. Cyril denkt zelf dat het uiteindelijk tot 20 miljard kan oplopen.

Overheid blijft proberen de civiel rechterlijke procedure af te sluiten. Als je alleen bij de bestuursrechter komt, dan wordt de rechtmatigheid van het besluit getoetst. Verder doet de bestuursrechter niets.

Cyril en zijn kantoor hebben er iets op bedacht om een grote kans voor een zaak te krijgen. Eigenlijk zou de overheid willen zien dat zijn 6 zeken in Den Haag worden ingediend. Daar is de beslissing genomen van deze wet. De wet geeft echter wat ruimte om de procedure te starten waar het onrechtmatig handelen heeft plaatsgevonden. Vandaar dat het kantoor de 6 zaken bij 6 verschillende rechtbanken heeft neergelegd. Hiermee gaan de zaken nu uit elkaar lopen, maar inhoudelijk zijn alle argumenten identiek. In Rotterdam heeft nu de eerste zaak al gediend, waarbij de landsadvocaten alle argumenten op tafel heeft gelegd. Eind april wordt hier al een vonnis verwacht. Dit alles heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de andere 5 zeken. Voor deze zaak heeft Cyril de landsadvocaten op bezoek gehad, de rechterhand van Kaag; allemaal willen ze liever dat er geen civiel rechterlijke procedure wordt gestart. Op de vraag wie nu de overheid in deze is, antwoordt Cyril: Rutte, Kaag, rechterhand van Kaag en topambtenaren bij de belasting. Ze zijn vooral bang voor precedentwerking. Als Cyril slaagt in de opzet, dan kunnen alle schades die hieruit voortvloeien vergoed worden: dus er kunnen dan gezondheidsonderzoeken en psychiatrische onderzoeken gedaan worden en ook de gevolgen voor de kinderen worden er dan in meegenomen.

Het zijn allemaal schrijnende gevallen en als er van het begin af aan ‘gewoon’ een hardheidsclausule in de wet had gezeten, was er niets aan de hand geweest. Dit was tegen het internationaal recht in. Raad van State, maar ook de eigen ambtenaren hebben er meerdere malen op gewezen dat dit een verkeerde wet was.

Als er een positieve uitslag in Rotterdam komt, dan verwacht Cyril dat hij die avond bij meerdere nieuwsprogramma’s uitgenodigd zal worden. Het is echt een belangrijke zaak.

 Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen,  Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 3 maart 2023

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 91 / Jaargang 65 / Bijeenkomst 3 maart 2023

Motto van clubvoorzitter Maike Woldring “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 28 leden
Gasten:
Geen
Spreker:
Marc van Zanten

PROGRAMMA:

 • donderdag 9 maart Cyril Spiertz: Metaberoepspraatje
 • vrijdag 17 maart Jeroen Simkens: Duurzaam beleggen: van merketingteruc naar verankering in de financiële wereld

BELANGRIJKE DATA:

 • Zaterdag 22 april Bezoek MG
 • 30 juni bestuursoverdracht
 • Zondag 2 juli uitnodiging Tongeren

MEDEDELINGEN:
voorzitter Maike meldt:
– bericht van het regiobestuur: 28 maart gaan Bart en Eelke naar de vergadering in Elst inzake ledenwerving.
– een van de avondjes van ‘acht’ was afgelopen dinsdag 28 februari: Aanwezigen Ronald, Maike, Edwin en Salima, hebben na gezamenlijk diner een film bezocht in Lux. Volgende avondjes van acht volgen.
– Binnenkort volgen ook een aantal open avonden voor nieuw clubleden. Het verzoek aan een ieder is om daarover na te denken en eventuele gegadigden mee te nemen en vooraf aan te melden.
– Binnen de Commissie Past Rotarian club is zorgvuldig verkend of een nieuwe Past Rotarian club voor ons een optie is. De commissie concludeert dat er onder leden van 70 jaar en ouder ongeveer 12 leden belangstelling hebben getoond. Er blijkt echter onder hen onvoldoende animo is om een nieuwe Past Rotarian Club op te zetten, in te richten en er een continue invulling aan te geven.

Elsbeth meldt:
dat zij een verzoek heeft gekregen om na te gaan of er een gegadigde is (wellicht in onze club) om een studente (chemie) uit het buitenland voor 3 maanden in Nederland in huis te nemen. Graag animo melden bij Elsbeth.

Astrid meldt namens Fellowship.
– Jan Pieter van Amerongen zou graag vaker komen. Wie kan meerijden en/of hem ophalen voor de bijeenkomsten. Graag melden bij Astrid, zodat er bijvoorbeeld een schema kan worden gemaakt;
– het plan is opgevat om volgend jaar (2024) een weer reis te organiseren met behulp van Pieter Matthijs Gijspers om met een groep naar bijvoorbeeld Rome te gaan. Graag animo doorgeven aan Astrid.

Verder geeft Bart Benraad een update over de gezondheid van zijn echtgenote.
Ook Wim Bongaerts vertelt over zijn gezondheid.

Vervolgens geeft Marc van Zanten, President Director PT. Haskoning Indonesia, Director Water and Maritime Indonesia een inleiding over ‘Polderen in Singapore’.
Marc is werkzaam bij Royal Haskoning, sinds 1993. Al snel vertrok hij voor Haskoning voor 2,5 jaar naar Nigeria. Daarna heeft hij een mooie carrière mogen doormaken waarin hij heel veel verschillende projecten heeft mogen afronden, namens dit bedrijf.

Momenteel is Marc. onder andere President Director namens Haskoning Indonesia, afdeling water en Martiem, ook is hij bestuurder van een lokale Business Network Club.

Hij vertelt over een project in Singapore waarvoor hij namens Haskoning een belangrijke prijs heeft ontvangen. Marc vertelt dat Singapore een land is met verschillende eilanden, omringd is door zee, grote havens heeft, een belangrijke infrastructuur kent en een defensietak heeft. Een eiland Pulau Tekong ten oosten van Singapore is eiland waar men nu bezig is om dat eiland te vergroten en in de toekomst mogelijk aan te sluiten aan het vaste land. Dat eiland wordt dus uitgebreid en een voor de hand liggende optie zou zijn het opspuiten met zand zodat er meer land wordt verkregen. Dit is waar Boskalis in beeld komt en daarmee ook Haskoning. Zand is daar schaars. De vraag was hoe zand kan worden bespaard. Oplossing was nu juist het bouwen van een polder, daarmee bespaar je het opspuiten van zand.
Haskoning heeft geadviseerd bij de totstandkoming van dit project en heeft de opdracht binnengehaald. Hij laat een mooie (3d) presentatie zien met de uitleg hoe een polder werkt, met diverse drainage pompstations, kanalen en dijken met een oppervlakte van ca 1000 ha. In het midden bevindt een reservoir met drinkwatervoorziening. E.e.a wordt verteld in het filmpje.

Het eiland is ooit ook bedoeld om te bewonen, met mogelijk bereik via vaste land, tunnels of brug in de toekomst. Met haar plan heeft Haskoning een innovatieprijs gewonnen. Het komt niet vaak voor dat men daar onder zeeniveau woont of werkt, d.m.v een polder. Haskoning heeft uitgerekend dat de realisatie en onderhoud en drainage, toch economisch zeer interessant is middels het realiseren van een polder, ten opzichte van het alternatief, zand aanbrengen en land maken.

Marc vertelt over het ontwerp en de systematiek van het te gebruiken pompstation en over het veiligheidsniveau dat de bereiken is. Dit veiligheidsniveau is te vergelijken met de Nederlandse waterwerken en vergelijkbare voorzieningen in bijvoorbeeld de Nederlandse Randstad.
Met het oog op klimaatveranderingen, wordt het project al gebouwd voor de komende ontwikkelingen tot en met ca. 50 jaar (rekening wordt gehouden met hoger waterniveau, sterkte van de dijken, kwaliteit pompstations, aardbevingsbestendigheid). Ook werd gedacht aan voorzieningen voor de dijk, vooroeverbescherming (mangrove, koraal aanleg), maar dat is in dit project niet gedaan vanwege de ligging van het eiland zeer dicht nabij de landsgrens en mogelijke problematiek daaromtrent.
Verder wordt een technisch onderwerp/aspect aangestipt ten aanzien van de cementen muur in de polderdijk die dient als afscheiding tussen zout water van de zee en het zoet water dat zich zal vormen achter de dijk.
Verder vertelt Marc het een en ander over Singapore zelf, alwaar veel zaken perfect zijn geregeld, maar ook zeer kostbaar zijn. Ook hier geldt dat er een verschil is tussen de echte Singaporezen en de werknemers voor projecten die uit het buitenland naar Singapore komen.

Het project zelf heeft bij de totstandkoming destijds ook vele positieve pers behaald. Zowel in Nederland als daarbuiten. Gewonnen prijzen: Winsemius Award 2017 & Innovative Engering Award 2018 HDB
Haskoning helpt nu bij de feitelijke bouw en toezicht op de bouw, samen met een lokale onmisbare partner, een lokaal ingenieursbureau.

Marc beantwoordt tot slot een aantal vragen van verschillende leden over zijn werkzaamheden, zijn carrière en de ondersteuning vanuit Nederland en ter plaatse.

Tot slot dankt Maike Marc voor zijn zeer boeiende lezing.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz).
Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.