Weekbericht RC Nijmegen 2 juli Voedselbos Werelds

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90/ Jaargang 64/ Bijeenkomst 02 -07-2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 10 leden

Gasten: geen

PROGRAMMA:

 • 8 juli:   BBQ in de Rozenhof, partners welkom
 • 16 juli: Huisartsenpraktijk Buitenzorg (onder voorbehoud)
 • 23 juli: Koffie, wandeling en lunch bij Zweef-Inn, Malden
 • 30 juli: Jachtslot Mookerheide

BELANGRIJKE DATA:  

 • 21 augustus:Lustrumfeest
 • 10 december:80+ project
 • Mei 2022:Berlijnreis

JARIGEN:

 • Birgit Hendriks 27 juni
 • Eelke de Jong 29 juni
 • Harry van Loon 30 juni

 MEDEDELINGEN:

 • Morgen solidariteitswandeling Shelter City. Deelnemers worden onthaald door de huidige gast, Guliaim uit Kirgizie, die op onze club over haar inzet voor de vrouwenrechten heeft verteld.
 • Gaarne uiterlijk 4 juli je opgeven bij Majke voor de BBQ a.s. donderdagavond. Met Partners, kosten 25 euro p.p.
 • De Botary is dit jaar op 19 september. Om mee te doen hebben we 10 roeiers nodig; 8 in de boot. Teller staat op 2. Het betreft roeien voor het goede doel. Acht clubs doen al jaren mee. Prima ambiance, leuke dag. Eigen ervaring: een keer oefenen tevoren is wel essentieel. Begin volgende week zal Wim Vos ons afmelden als er geen spontaan enthousiasme opkomt.
 • Onze Contactclub in Tongeren organiseert een inhaal-Tungri run op dezelfde dag. Hebhen al aangegeven dat dit ons overvalt en we waarschijnlijk dit jaar niet met een team van 5 komen deelnemen.
 • Op vrijdag 23 juli hebben we een wandeling met lunch bij de Zweef-Inn. Opgave aantal deelnemers moet op 9 juli bij Majke. Hou je SPAM in de gaten!
 • Uitnodigingen voor ons spetterende Jubileumfeest op 21 augustus worden morgen verzonden. Hoe je SPAM in de gaten.
 • Tijd en plaats van onze bijeenkomsten: we gaan voorlopig door volgens het pre-COVID schema: 2e donderdag in de maand, overigens op vrijdag. Na de zomer, als iedereen terug kan zijn van vakantie en we allemaal gevaccineerd zijn, komen we in een ledenvergadering hierop terug.

VERSLAG:

 

 

Paul (ik) gaat vandaag aan de slag in de rol van: ad interim cie redactie (Hans C is in Zuid Frankrijk), Beeld & geluid (Francis testte -terecht- de zelfredzaamheid), spreker (last minute) en om het af te maken: de eer om het weekbericht te verzorgen. Met een opkomst van van tien personen is het natuurlijk voorstelbaar dat er wat dubbelrollen ontstaan, maar mogelijk toch iets wat veel van het goede.

Omdat het verslag nogal wat links naar andere bronnen bevat, heb ik Theo gevraagd voor deze ene keer ook het bericht op de website mocht plaatsen, opdat de links in de diverse omzetslagen niet verloren zouden gaan.

De presentatie:

Het gezelschap werd blootgesteld aan de twee delen van mijn werkweek.

De gemiddelde werkdag (ma-vrij) wisselt af met bezoeken aan kantoor en het voedselbos, met geen vast rooster. Behoudens een vast vergadermoment op woensdag, maar -voor de voedselbos liefhebbers van meer belang zijnde- een min of meer vaste vrijwilligerssessie op de vrijdag ochtend van 10.00-12.00.

De twee werelden hebben overeenkomsten (denken in systemen) en zeer grote verschillen (chemie/blootstelling versus natuuropbouw).

Wat is een voedselbos?

Het programma klokhuis heeft in de loop der tijd hele professionele filmpjes gemaakt over diverse onderwerpen. Zo ook een over voedselbossen.

Voedselbos filmpje Klokhuis

Waar komt het op neer?

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Voedselbossen zijn multifunctionele systemen, waarin de productie van voedsel zich laat combineren met educatie en recreatie.

Met aanwezigheid van:

 • Een kruinlaag van hogere bomen;
 • Minimaal drie van de andere niches of vegetatielagen van respectievelijk lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
 • Een rijk bosbodemleven.

(bron: https://greendealvoedselbossen.nl/voedselbossen)

enkele voedselbossen in Nederland

Welke stadia zijn tot op heden in het voedselbos doorlopen?

Het idee voor het voedselbos begon in najaar 2019. Vrij snel is toen ondersteuning gevonden in de persoon van Malika Cieremans (collega docent van Wouter van Eck, voedselbos ketelbroek). Zij is na het vinden van een een stuk land meegegaan naar de Gemeente Heumen en de koop was snel besloten. Ontwerpen, Kvk, plantgoed aankopen, CRM systeem introduceren, etc etc.

Eerste hagen aangeplant in feb/maa 2020 en de grote aanplant in najaar 2020 tot maart 2021 (enkele duizenden bomen en planten). Een echte corona activiteit.

Meer over het voedselbos

Natuurlijk vind je veel meer over het voedselbos op de website en met name op de nieuwtjes pagina.

En als je het echt wilt weten: loop er een keertje langs.

Kop van Malden, stadslandbouw

In een straal van enkele kilometers vinden diverse stadslandbouw initiatieven plaats. In het gebeid tussen Nijmegen-Zuid en Malden-Noord. Deze landbouwers nieuwe stijl hebben hun krachten gebundeld:

http://stadslandbouwkopvanmalden.nl

 

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 90 25 juni 2021

Weekbericht RC Nijmegen 90jaar 18 juni 2021

 

page1image16603024

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 18-06-2020

Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.

Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 19 leden,  2 gasten

Gasten: Sebastiaan Oosterhout en Jan Peters SJ

Jan Peters is een medebroeder van Tjeerd Jansen en zal de inleiding vanmiddag verzorgen.

Sebastiaan Oosterhout is kandidaat lid en bezoekt ons voor de eerste keer. Hij is concertpianist en geeft, naast zijn optredens, ook pianoles. Tot voor kort naast privé ook op het conservatorium ArtEZ in Arnhem. Het enthousiasme voor dit instrument is hem met de paplepel door zijn muzikale ouders ingegoten. Geboren en getogen in Nijmegen en vader van 4 kinderen.

PROGRAMMA:

 • 25 juni: Bestuursoverdracht

BELANGRIJKE DATA:

 • 25 juni: Bestuursoverdracht
 • 21 augustus:Lustrumfeest
 • 10 december:80+ project Stevenskerk
 • 18-22 mei 2022:Berlijnreis

MEDEDELINGEN:

 • Volgende week bestuursoverdracht in bescheiden formaat. Wordt in augustus in de tuin bij Bart Benraad nog eens dunnetjes overgedaan.
 • Per bijeenkomst zijn thans in de Rozenhof maximaal 32 personen toegestaan.
 • Anneke Gabreëls-Festen heeft haar lidmaatschap opgezegd. Om gezondheidsredenen kan ze de club nauwelijks meer bezoeken. Opgeroepen wordt om haar eens een kaartje te sturen. Jan Spanhoff heeft namens onze club bloemen gestuurd.
 • Anneke Assen is door de recent benoemde nieuwe president gevraagd om namens Rotary Internationaal het project onder de themanaam “Empowerment of girls” te gaan trekken voor de Benelux. Ze heeft er zin in, maar weet nog niet concreet wat dat gaat betekenen. Enfin, in de toekomst zullen we daarover vast meer van haar vernemen. Hulde toch weer voor haar niet aflatende inzet voor Rotary en haar projecten.
 • Qader Shafiq heeft weer een nieuw wandelproject ten bate van de gasten van Shelter City onder de naam “Wandelen voor Shelter City”. Datum: 3 juli 2021. Men kan inschrijven op afstanden voor een wandeling tussen de 30 en 5 km door de dreven van de Ooypolder.  Dus ook aan de weinig geoefende wandelaar is gedacht.
 • Coöperatie Wind en Zon heeft een nieuw project en kan weer leden gebruiken die (financieel) deel willen nemen in de coöperatie. Contactgegevens zijn te verkrijgen via Salima.

Geen jarigen dit keer.

 VERSLAG:

Tjeerd Jansen leidt vriend en medebroeder Jan Peters in.

Arabist van oorsprong, gewoond en gewerkt in Libanon tijdens de burgeroorlog aldaar. Hoogleraar en daarnaast ook bestuurder geweest bij de Radboud Universiteit en SSH&.

Zijn wetenschappelijke interesse ligt bij de Islamitische theologie. Als bestuurder van SSH& heeft hij in het verleden regelmatig (maandelijks) vergaderd in de Rozenhof en is dus zeer bekend met onze zaal. Woont in het voormalig klooster Soeterbeeck te Ravenstein, tegenwoordig een dependance van de Radboud Universiteit.

De Titel van zijn inleiding is “Islam en Vrede”.

Ondersteund door een tot in de puntjes verzorgde PowerPointpresentatie legt hij eerst het verschil uit tussen de twee hoofdstromingen in de Islam, de Soennieten en de Sjiieten. Ongeveer negentig procent ven de moslims in de wereld is soenniet en tien procent sjiiet. Als men deze twee stromingen zou willen vertalen naar het christendom dan zijn de soennieten de protestanten en de sjiieten de katholieken.

Van Syrië en Irak en Iran, Afghanistan en het Arabisch schiereiland, belanden we via het Turkije en de controverse tussen Erdogan en Gulen in Nederland.

Hij trekt interessante paralellen en legt heel mooi de diverse dilemma’s en controversen binnen de Islam uit.

Hij eindigt met een woord van hoop en vrede neergelegd in een pamflet geschreven door de prins van Jordanië en door deze in het Vaticaan aangeboden aan de Paus.

Pak de mooie PowerPoint van de inleider er maar bij en je hebt een interessant verhaal. CG

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Beatrijs Linford, Paul Dirven en  Astrid Wessels. Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 10 juni 2021

Weekbericht Rotary Club Nijmegen 90 jaar 4 juni 2021

RC Nijmegen 90 jaar weekbericht 21 mei 2021

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 14 mei 2021

Weekbericht Rotaryclub Nijmegen 90 jaar 7 mei 2021

 

page1image160144

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 07-05 -2020

Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten: Guliaim uit Kirgizië

PROGRAMMA:

 • 14 mei: Peter Mulders over zijn ervaringen in Australië
 • 21 mei: Eva Middelhoff over Ontwikkelingen in de Vereeniging
 • 28 mei: Digitale receptie voor Rein Gerretsen
 • 4 juni: John Tumaini en Carlo Nash over IHE

BELANGRIJKE DATA:  

 • 21 augustus 2021: Lustrumfeest
 • 10 december 2021: 80plus project
 • 18-22 mei 2022: Reis Berlijn

MEDEDELINGEN:

Jan Roelof kondigt een actie van Rotary Maastricht Oost aan in het kader van ‘end polio now’. Meer informatie en de actie website volgen via de mail.

Qader: uitnodiging om online aanwezig te zijn bij de Klimaattafel Internationaal, dinsdag 11 mei om 19.00 uur. In de groepsapp heeft Qader de folder geplaatst.

VERSLAG:

Qader introduceert daarna Guliaim. Zij is vrouwenrechtenactivist uit Kirgizië. Guliaim is de 12e Shelter city gast in Nijmegen. Shelter City is een initiatief van Justice and Peace Nederland in samenwerking met twaalf Shelter City steden in Nederland om mensenrechtenverdedigers wereldwijd te beschermen. Nijmegen is een van die Shelter city steden.

Guliaim is drie maanden te gast o.a. om kennis(sen) op te doen, aan haar netwerk te bouwen, te vertellen over vrouwenrechten in Kirgizië. Ze is voorzitter van de Bishkek Feminist Initiatives, de feministische organisatie die zich inzet voor een gelijkwaardige positie voor vrouwen en meisjes.

Guliaim begint te vertellen over haar land en haar eerste ervaringen in Nijmegen. Kirgizië is een klein land, maar toch zoals Hans later opmerkt, vijf keer groter dan Nederland. Er wonen ongeveer zes miljoen inwoners. Russisch is hun taal. Negentig procent van het land is bergachtig. Mede hierom is ze zo verrast over het landschap hier, prachtig vlak land. Ook geniet ze van de schone lucht en de enorme aantallen fietsers. Het is in haar land ondenkbaar dat zo veel vrouwen zo vrij kunnen fietsen. Voor ons misschien allemaal heel gewoon, maar ze maakt ons erop attent dat het echt heel mooi is en schoon.

Ze is hier in Nijmegen niet zozeer om uit te rusten, vooral om te zien en ervaren hoe andere landen leven, om inspiratie te vinden. Om te ervaren hoe steden gebouwd worden en comfortabel zijn voor de mensen. Nijmegen is ‘made for people’ zoals ze zegt. Ze zou al het groen wel mee willen nemen naar haar eigen land!

In Kirgizië is een meerderheid van de inwoners moslim. Het is een post sovjetland, begin jaren negentig onafhankelijk geworden. De politiek is niet sterk, het maatschappelijk middenveld (Guliaim noemt dit civil society) is krachtig en kan nog krachtiger worden. Veel organisaties moeten nog op gang komen.

Op de vraag of Kirgizië een democratie is, krijgen we niet echt een helder antwoord. Ja, er is vrijheid van meningsuiting, er is onafhankelijke media en het maatschappelijk middenveld is krachtig en blijvend.  Politiek is niet stabiel. Elke nieuwe regering probeert de maatschappelijke organisaties ‘er onder’ te krijgen. Bishkek Feminist Initiatives heeft daar nog iets meer last van omdat ze vechten voor vrouwenrechten terwijl de meerderheid van het land moslim is. Al is dat voor de nieuwe generatie nog op ‘beginnersniveau’ vanwege het feit dat de vorige generatie onder sovjetregime gedwongen atheïst was.

In vergelijking met Nederland zijn de vrouwen minder zelfbewust. Bishkek Feminist Initiatives richt zich daarom vooral op de vrouwen zelf, hoe ze zich kunnen versterken. Ze willen niet tégen iets zijn maar vooral proberen samen te werken. Het is ook onmogelijk om bijvoorbeeld tegen de islam te zijn, gezien de meerderheid van moslims.

Op de vraag over de invloed vanuit China verhaalt ze vooral over de handelsroute (ik neem aan een van de noordelijke zijderoutes). Die handelsroute vanuit China bracht Chinese goederen en creëerde een marktplaats. Drie jaar geleden probeerde Rusland die route te breken, omdat zoals ze zegt, Rusland Kirgizië van China wil isoleren.

Guliaim vertelt, naar aanleiding van de vraag naar haar eigen achtergrond, hoe ze van huis uit gelijkheid en gelijke kansen vanzelfsprekend vond. Ze kon studeren, was de eerste in de familie met een Master Degree. Maar eenmaal buiten het gezin zag ze andere dingen, gelijkheid en gelijke kansen waren niet vanzelfsprekend. En zo ging ze langzaamaan steeds meer activiteiten ontwikkelen op dit thema.

Er zijn best wel wat vrouwenrechten organisaties in Kigizië die goed samenwerken. Maar Bishkek is de enige feministische organisatie, en de meest kritische. Ze demonstreren, roepen hun mening en krijgen daarmee veel aandacht, vooral van de media.

Pas in 2019 kregen haar ouders in de gaten wat ze aan het doen was, “waarom is jouw gezicht overal in de media te zien?” Ze moesten erg wennen.

Haar echtgenoot is ook niet daverend enthousiast over wat ze doet, haar dochter wel!

Tot slot wordt haar gevraagd wie haar grote voorbeeld is. Dat is Roza Otoenbajeva, zij was president in een moeilijke tijd, in 2010 was er veel opstand, wrede conflicten. Otoenbajeva greep toen de macht. Kirgizië is het enige land in de regio die een vrouwelijke president heeft gehad, al is het maar anderhalf jaar. Daar is ze trots op, Otoenbajeva is haar rolmodel. Sinds de laatste coup (een half jaar geleden) zijn vrouwen nog veel zichtbaarder geworden. Er zijn veel jonge krachtige vrouwen die nu uit de schaduw stappen. En er is een mooie nieuwe regering op komst.

En met dit goede nieuws eindigen de verhalen van Guliaim. Lilian bedankt haar hiervoor en spreekt uit dat we haar hopelijk nog eens zien.

 Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Paul Dirven en  Astrid Wessels.

 

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 30 april 2021