Weekbericht RC Nijmegen 1 december 2023

 

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 92 /  Jaargang 66 /  Bijeenkomst 1 december 2023
Motto van clubvoorzitter Eelke de Jong  “Hoop”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Verslag Rotarybijeenkomst vrijdag 1 december 2023

Aanwezig

22 leden, een gast Martijn Olde Loohuis, Rotary lid uit Bali (Club of Bali Seminyak), sinds 4 maanden weer verblijvend in Nederland (Wijchen).

Mededelingen

Eelke meldt dat de gastspreker Jean Schreurs van NXP in de ochtend zich moest afmelden i.v.m. een medisch noodgeval binnen zijn familie. Zijn lezing: NXP, verleden, heden en toekomst zal op een nader te bepalen datum zal worden gepland.

Gast Martijn Olde Loohuis springt in en zal een lezing/presentatie geven over AI; Artificial Intelligence.

Hans de Haan is 80 geworden en neemt het woord, en trakteert iedereen op een glas. Hij verwijst naar het grappige korte verhaal van Bomans over de 100-jarige. We brengen allen een toost uit op Hans.

 • De voorzitter vraagt indringend aandacht voor de aanwezigheid bij dan wel volmacht-verstrekking voor de ALV van 1 december a.s.; dit i.v.m. het vereiste quorum van 50% voor besluitvorming!
 • Verzoek: check zelf je Lead gegevens (via de App kun je je gegevens inzien en ook aanpassen. Kies daartoe op het beginscherm van de App ‘Profiel’. Je vindt het onderaan het beginscherm op je telefoon.). Let vooral op welk email adres er staat vermeld (blokje ‘Contactgegevens’, en ja: is dit het emailadres dat je met enige regelmaat bekijkt?
 • Weekbericht: verzorg je het weerkbericht, dan vanaf nu geen Word document opsturen, maar gewoon een ‘platte’ email met de kopjes en de tekst. Dit is heel veel eenvoudiger verwerken voor de website en Rotaery-App.
 • Uitnodiging Tongeren, onder meer 28 november 19 december a.s. het Ligo project (meer over ligo: https://www.ligo.be/limburg-zuid/lesplaats/ligo-regio-tongeren)

PROGRAMMA:

 • 1 december: Voordracht Jean Schreurs, directeur NXP NL: NXP, verleden, heden en toekomst gaat niet door. Martijn Olde Loohuis springt in en zal een lezing/presentatie geven over AI; Artificial Intelligence.
 • 8 december: ALV Bestuur
 • 14 december: Ron Verzijden,  adviseur digitalisering en zorgtechnologie betrokken bij ouderen. Wat is er met het bejaardenhuis gebeurd?
 • 22 december: Em. prof. Wil Derkse Machs wie Gott, werde Mensch: Spiritualiteit van de menswording.

Na 8 december er nog twee bijeenkomsten zijn dit kalenderjaar

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar op 5 januari zal plaatsvinden in het Jachtslot Mookerheide.

Op 2 december worden er weer peuken geraapt (Verzamelen op plein 1944)

19 december is er een uitnodiging van de zusterclub uit Tongeren

Fred Mouw vraagt het woord.

                Fred brengt verslag uit van zijn reis/cruise naar Israël. Op 7 oktober zou hij aan wal gaan in Israël voor excursies/rondleidingen aldaar.  O.a. een bezoek aan de stad Haifa. Door de aanval van Hamas moest plots alles worden afgeblazen en moest iedereen snel terug naar de boot. Door de dreigende situatie heeft het schip enkele dagen doelloos rond moeten dobberen en konden de reizigers pas na enkele dagen aan land in Alanya (turkije). Fred spreekt zijn zorg uit over de veranderende wereld en geeft aan zich niet meer veilig en welkom te voelen in Nederland. Mede hierdoor is hij ook gestopt met voorlichting geven op kamp Westerbork. En ook op scholen waar hij uitgescholden wordt, koffie over zich heen krijgt ed, is hij gestopt met het geven van voorlichting.

Qader Shafiq neemt vervolgens het woord.

                Qader vertelt over Sheltercity. In 2024 bestaat dit initiatief 10 jaar. In verband hiermee komt er een boek uit. Er zijn plannen om een nieuw initiatief te ontplooien nu de stedenbanden min of meer niet meer functioneren om contact te maken met mensen elders in de wereld.cemb

                Qader wordt gevraagd hoe de situatie nu precies is in Afghanistan. Hij vertelt over de terugtrekking van de westerse troepen in 2021. En dat met de inval in 2001 en de beloften die toen zijn gemaakt er amper iets is waargemaakt. Beloften zijn niet nagekomen. Er was gebrek aan coherentie. Waardoor er als gevolg veel hoogopgeleide Afghanen zijn gevlucht en het onderwijs met het huidige bewind slecht is. Met name voor vrouwen/meisjes. Waarbij Qader de zorg uitspreekt over de huidige staat van de wereld met al haar grote conflicten.

                Lilian vraagt Qader over de Shelter City gast en of deze nog kennis komt maken. Helaas is daar geen tijd meer voor. Hij gaat 10 december al weer weg.

Astrid Wessels vraagt vervolgens het woord

Ten eerste uitdrukkelijk het verzoek tijdig aan te melden via de app omdat het voor het restaurant lastig is te plannen. 4 leden hebben zich niet opgegeven en zijn wel komen lunchen. Op de dag zelf, graag naar Groenewoud bellen ipv mailen. Dan is het zeker dat het aankomt.

En het verzoek de namen met achternaam correct aan te geven in het verslag.

Theo Bergen neemt het woord.

Theo doet kort verslag van een avondje van 8 bij Salima. Iedereen had muziek meegenomen. Er is geluisterd en naar aanleiding daarvan zijn er interessante gesprekken ontstaan.

Joost neemt het woord.

                Hij brengt de groeten over van Roelof ten Doesschate. Hij heeft samen met Joost en enkele andere Rotarians in 2009 en 2011 de fietstocht naar Mekka vanuit Rome en terug volbracht. Er was een reünie. Doel was toen: Verbinding, fundraising en het sportieve aspect.

Astrid meldt vervolgens nog even dat er namens de fellowship een bloemetje is gestuurd naar Ineke Eijsenburger, ivm de laatste dag van het Afrika museum.

Voordracht

Martijn Olde Loohuis begint zijn presentatie AI Paradigm shift

Een lezing eerder gegeven voor de Rotary op Bali. Een presentatie die gaat over de veranderende wereld door kunstmatige intelligentie (A I)

Martijn 28 jaar woont sinds 4 maanden weer in Wijchen. Werkzaam als zelfstandige: procesoptimalisatie. Via de site van Rotary is hij op zoek naar een club in Nederland om zich aan te sluiten.

Paradigm shift: een fundamentele manier waarop mensen anders naar dingen gaan kijken. Zo ook bij A I.

Vanuit verleden: jagers, verzamelaars naar industrialisatie. Lange tijd die dat heeft gekost. Nu het digitale tijdperk waarbij A I de meest recente vernieuwing is. Toegankelijk voor iedereen. Hoe werkt het? Risico’s?

Chat GPT-model dat leert en reageert op basis van input van gebruikers. De database is gaat tot 2021. Antwoorden zijn nooit hetzelfde. (Pro versie loopt tot heden)

Open A I is een onderzoeksinstelling die programma’s schrijven etc. (Open AI is gratis)

Jeroen stelt de vraag waarom tot 2021:

Antwoord: De ontwikkelaars hebben alle beschikbare informatie tot dat moment geanalyseerd en daarop het model geschreven.

Anekdote H Ford die erop neer komt dat je geen verstand hoeft te hebben van auto’s en techniek om dingen te ontwikkelen. De telefoon is beschikbaar om mensen te benaderen die wel verstand van zaken hebben.

Vertaald naar nu: iedereen heeft nu toegang tot informatie zoals Ford toen een telefoon had.

AI I kan veel vragen beantwoorden en is beschikbaar voor iedereen.

Martijn geeft een voorbeeld met de app van de telefoon. Hij vraagt of iemand een specifieke vraag heeft voor de app van ChatGPT.

Qader verteld dat hij via ChatGPT hij twee columns heeft laten schrijven maar dat de kwaliteit te wensen overliet. (later vertelt Martijn dat je daar meer CopyAI voor nodig hebt)

Martijn geeft aan; het is een “tool”.

Sebastiaan vertelt over zijn eigen ervaring: het inkorten van een stuk tekst voor een flyer. ChatGPT heeft goede suggesties gedaan.

Aantal leden melden dat ChatGPT sinterklaasgedichten heeft geschreven.

Joost stelt ChatGPT de vraag hoe lid te worden van Rotary, Rotary Nijmegen in het bijzonder. Het antwoord is duidelijk en helder. Zoek contact, vraag bekenden, kijk op internet etc.

Martijn geeft aan dat hij vooral om theoretische kennis gaat. Zaken als gevoel en emoties, daar kan ChatGPT niet veel mee.

ChatGPT is onderdeel van Open A I en Martijn legt uit dat de makers restricties inbouwen die maken dat ChatGPT niet gebruikt kan worden voor slechte doeleinden. Maar er zijn manieren om die restricties te omzeilen.

Lilian geeft aan dat 2021 een mooie datum is omdat docenten willen dat recente kennis wordt benut.

Martijn geeft aan dat schoolopleidingen compleet geschreven kunnen worden door ChatGPT en dat er allerlei manier zijn om plagiaat etc. te omzeilen door het geven van bepaalde instructies.

Waardoor Martijn opmerkt: hoe moet een opleiding worden ingericht. Kennis vergaren of leren omgaan met de middelen.

Qader breekt een lans voor de traagheid en het ervaren van dat wat je in het echte leven meemaakt; als voorbeeld zijn tocht van Afghanistan naar Nederland zonder route of planning. Traplopen of de lift nemen?

Martijn gebruikt het voorbeeld van het schrijven van columns: Schrijf een tekst en laat ChatGPT kijken of er dingen verbeterd kunnen worden.

Hans stelt dat ChatGPT de stijl van bijvoorbeeld een Reve niet kan nabootsen. Bart geeft aan dat dat al wel kan: een muziekstuk in de stijl van Chopin.

Lilian stelt dat ChatGPT niet het vermogen heeft iets nieuws te maken en een schrijver wel. Martijn antwoordt dat het kan maar dat het anders is.

Sebastiaan vraagt om helderheid over het ontslag en het weer in dienst nemen van de topman van Open A I. Martijn geeft aan dat de lezing van enige tijd geleden is, dus daar geen antwoord op heeft op dit moment.

Bart legt uit dat de board aanvankelijk als doel had niet commercieel te zijn en dat met de stoelendans Microsoft plots voor 30 procent eigenaar is van Open A I.

Jan vraagt zich af waar de hotspot is van deze ontwikkelingen: Antwoord is Silicon Valley.

Eelke vult aan en geeft aan dat Microsoft al langer is betrokken. En dat er vooral een strijd is over welke kant het opgaat. Wat zijn de gevolgen van A I en de board stond voor het ontslag meer op de rem.

Eelke komt met een voorbeeld over het leren. Wiskunde bijbrengen aan zijn kleinzoon. Leren is aandacht hebben voor en gefocust zijn op. Een quote van Simone Weil. Wat kan A I doen op gebied van het leren van wiskunde.

Een korte discussie ontstaat; Jeroen: het is een “add on”. ChatGPT beschrijft.

Joost komt met een voorbeeld: wat is de basis om een taal te leren. Rekenliniaal is achterhaald en nu gebruiken we nieuwere middelen.

Martijn vertelt dat er dagelijks nieuwe applicaties worden ontwikkeld vanuit open ChatGPT. Een voorbeeld is een overhorings-app. Tekst invoeren en ChatGPT laten overhoren.

Grote ontwikkelaars implementeren Open A I zoals voorbeeld Adobe fotoshop.

Jan vraagt hoe de Chinezen hiermee om gaan. Stelt dat het westen creatiever is dan China.

Lilian vertelt over een ervaring waarbij het schrijven van een brief met hulp van ChatGPT er wordt gewaarschuwd voor het gebruik van namen. Alles wordt opgeslagen. Privacy is een belangrijk aspect bij deze ontwikkelingen.

Martijn waarschuwt om bijvoorbeeld geen nieuwe ideeën zomaar te delen met de App omdat het daarmee ook openbaar wordt en andere er mee aan de haal kunnen gaan.

Eelke neemt het woord en sluit de lunch af.

Deze jaargang van het weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Cor Cremers, Jan Ramaekers en Astrid Wessels (vz).

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

 

Weekbericht Rotary Club Nijmegen 24 november 2023

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 92 /  Jaargang 66 /  Bijeenkomst 24 november 2023
Motto van clubvoorzitter Eelke de Jong  “Hoop”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Verslag Rotarybijeenkomst vrijdag 24 november 2023

Aanwezig 15 leden

Gast Eva van Otterloo en Floor Metz

Mededelingen

“Voorzitter Eelke de Jong opent met de jarigen van deze week: Hans de Haan (80!), die een bloemenhulde ontving en Marieke van Baarle.

Vervolgens memoreert hij het overlijden van ons oud-lid en voorzitter (1989-1990) Wim van Slobbe, destijds hoofddirecteur van Hoogovens/Hoesch (Estel-Nijmegen)

Twee aanwezigen doen verslag van een plezierig ‘avondje van vijf’ bij Jeroen Simkens.

 • De voorzitter vraagt indringend aandacht voor de aanwezigheid bij dan wel volmacht-verstrekking voor de ALV van 1 december a.s.; dit i.v.m. het vereiste quorum van 50% voor besluitvorming!
 • Verzoek: check zelf je Lead gegevens (via de App kun je je gegevens inzien en ook aanpassen. Kies daartoe op het beginscherm van de App ‘Profiel’. Je vindt het onderaan het beginscherm op je telefoon.). Let vooral op welk email adres er staat vermeld (blokje ‘Contactgegevens’, en ja: is dit het emailadres dat je met enige regelmaat bekijkt?
 • Weekbericht: verzorg je het weerkbericht, dan vanaf nu geen Word document opsturen, maar gewoon een ‘platte’ email met de kopjes en de tekst. Dit is heel veel eenvoudiger verwerken voor de website en Rotaery-App.
 • Uitnodiging Tongeren, onder meer 28 november 19 december a.s. het Ligo project (meer over ligo: https://www.ligo.be/limburg-zuid/lesplaats/ligo-regio-tongeren)

PROGRAMMA:

 • 1 december: Voordracht Jean Schreurs, directeur NXP NL: NXP, verleden, heden en toekomst
 • 8 december: ALV Bestuur
 • 14 december: Ron Verzijden,  adviseur digitalisering en zorgtechnologie betrokken bij ouderen. Wat is er met het bejaardenhuis gebeurd?
 • 22 december: Em. prof. Wil Derkse Machs wie Gott, werde Mensch: Spiritualiteit van de menswording.

 Lilian van de Velden introduceert met gepaste trots de spreekster van vanmiddag, haar dochter Floor Metz, arts-onderzoeker en promovendus aan de TU-Twente  en hopelijk a.s. vaatchirurg in opleiding in het Medisch Spectrum Twente: tussen de bedrijven door heeft zij in de Triathlon-wereld inmiddels het hoogste niveau bereikt : ‘Iron Man/Woman’!

Floor geeft ons een inkijk in de activiteiten van een arts-onderzoeker via de methode van een randomized controlled trial (RCT, dubbel blind onderzoek met een controlegroep).

Binnen de chirurgie en de MDL-geneeskunde bestaat al zo’n 60 jaar strijd over de effectiviteit van een kleine ingreep (eCARS).

Onbegrepen buikklachten komen veel voor en leiden voor patiënten onder meer tot lange trajecten met diëten, belastende onderzoeken, zorgen en onbegrip van de naaste omgeving. Bij een deel van deze mensen kunnen de klachten worden veroorzaakt door het median arcuate ligament syndroom (MALS), waarbij het middenrifbandje drukt op de bovenste darmslagader. De behandeling die in dit onderzoek zal worden onderzocht is het endoscopisch doorknippen van het middenrifbandje (eCARS), waardoor de bovenste darmslagader niet meer wordt dichtgedrukt.

De opzet is als volgt: van een onderzoekspopulatie van 70 (streng op MALS geselecteerde personen krijgen er 35 een eCARS-operatie en 35 een ‘nepoperatie’!

Alle patiënten worden uitvoerig geinformeerd over het doel van het onderzoek (meer inzicht in de effectiviteit van een voor hun wellicht zinvolle ingreep), maar ook over het feit dat behalve de operateurs niemand, dus ook niet de onderzoekers!, mag weten tot welke groep de individuele patiënt behoort. Dit te voorkoming van het zgn. Placebo-effect : niet de (be)handeling/ingreep maar alleen al de aandacht beinvloedt de resultaatsbeleving van de patient.

De doelgroep(35) ondergaat een endoscopische doorsnijdings-operatie, de controlegroep (35) een ‘nep-operatie’ in de vorm van een lichte incisie in de buikwand onder narcose, ‘afgedekt met een pleister’. De operateur drukt op een knop aan begin van de operatie en ziet of het een echte operatie betreft of nepoperatie. Bij deze laatste groep wordt ook een tijdsduur geloot. Er zijn 2 operateurs die de ingrepen doen, zodat ook kunde van de chirurg niet  van invloed is.

Desgevraagd reageert zij uitvoerig op vragen uit het gehoor over de ethische toelaatbaarheid, maar ookde meetbaarheid/betrouwbaarheid van belevingsverschillen tussen geopereerden en ‘nep-geopereerden’. De ethische commissie van het MST was vanaf het begin volledig betrokken bij de onderzoeksopzet en vond de afweging tussen ‘nepoperatie’ versus uitsluitsel over effectiviteit  van eCARS uitvallen in het voordeel van het onderzoek; de nepoperatie/incisie is risicoloos en moderne lichte narcose levert bij deze jeugdige doelgroep (vrijwel) nooit complicaties op.

Ook het Zorginstituut Nederland, dat deze RCT subsidieert, zag geen overwegende problemen. De patiënten zijn immers uitvoerig geinformeerd  en er is beslist geen sprake van ‘Active Deception’, zoals in een Engelse SWOT-analyse werd gesuggereerd.

Floor acht de kans groot dat deze studie-opzet uitsluitsel zal geven over de zinvolheid van eCARS; alle patienten zijn streng geselecteerd op zoveel mogelijk ‘harde’ lichamelijke klachten van de aandoening.

Het belang ligt in het nu eindelijk verkrijgen van uitsluitsel: bij gebleken effectiviteit (na twee jaar follow-up van de hele patiëntengroep) kan de eCARS-ingreep opgenomen worden in het basispakket van de Zorgverzekering (tot nu toe wordt het niet vergoed!); bij gebleken ineffectiviteit zal deze ingreep verdwijnen uit het scala van chirurgische ingrepen, zoals veel vaker is gebeurd. Indien de operatie effectief is, zullen de patiënten die een nepoperatie hebben ondergaan als og geopereerd worden.

De voorzitter dankt Floor tenslotte voor haar boeiende en bevlogen betoog over een complex medisch onderwerp.

Hij attendeert iedereen nog op de inleider van volgende week: Jean Scheurs, directeur Nederland van NXP!

Deze jaargang van het weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Cor Cremers, Jan Ramaekers en Astrid Wessels (vz).

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

 

Weekbericht RC Nijmegen 17 november 2023

 

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 92 /  Jaargang 66 /  Bijeenkomst 17 november 2023
Motto van clubvoorzitter Eelke de Jong  “Hoop”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Verslag Rotarybijeenkomst donderdag 17 november 2023

Aanwezig 17 leden

Gast Eva van Otterloo

Toine Tax Directeur bestuurder Doornroosje

PROGRAMMA:

 •  17 november: Voordracht Toine Tax ov er de poptempel Doornroosje
 • 24 november: Voordracht Flores Metz Gerandomiseerd dubbelblind onderzoek binnen de chirurgie: Coeliacusbandje doorknippen of nepoperatie
 • 1 december: Voordracht Jean Schreurs, directeur NXP NL: NXP, verleden, heden en toekomst
 • 8 december: ALV Bestuur
 • 14 december: Ron Verzijden,  adviseur digitalisering en zorgtechnologie betrokken bij ouderen. Wat is er met het bejaardenhuis gebeurd?
 • 22 december: Em. prof. Wil Derkse Machs wie Gott, werde Mensch: Spiritualiteit van de menswording.

Mededelingen

Jarigen: Qader Shafiq

Overleden: onze oud leden Peter Smit en Wim van Slobbe

 • Kaminavonden in Duitsland bij leden van Mönchen Gladbach zijn bezocht door Hans, Maike, Anneke en Peter en door Jan Roelof en Eelke. De avonden zijn buitengewoon geslaagd door goede gesprekken en lekkere hapjes en wijn.
 • Astrid: het gebruik van de Rotary App: wel/niet komen bij bijeenkomsten wordt steeds beter gebruikt door de leden. Steeds minder ‘niet wel/niet niets’. Ga zo door (red).
 • Verzoek: check zelf je Lead gegevens (via de App kun je je gegevens inzien en ook aanpassen. Kies daartoe op het beginscherm van de App ‘Profiel’. Je vindt het onderaan het beginscherm op je telefoon.). Let vooral op welk email adres er staat vermeld (blokje ‘Contactgegevens’, en ja: is dit het emailadres dat je met enige regelmaat bekijkt?
 • Weekbericht: verzorg je het weerkbericht, dan vanaf nu geen Word document opsturen, maar gewoon een ‘platte’ email met de kopjes en de tekst. Dit is heel veel eenvoudiger verwerken voor de website en Rotaery-App.
 • Uitnodiging Tongeren, onder meer 28 november a.s. het Ligo project (meer over ligo: https://www.ligo.be/limburg-zuid/lesplaats/ligo-regio-tongeren)
 • Qader neemt op 19 november namens Shelter City deel aan de Zevenheuvelenloop. Hij sponsort de huidige Shelter City gast, Angel uit Mexico. Angel zet zich in voor de rechten en het erfgoed van Maya’s, de inheemse bewoners van Mexico. De financiële bijdrage zal hij gebruiken voor het gemeenschapscentrum van zijn dorp, waar kinderen door vrijwilligers worden onderwezen over de Maya-identiteit, taal en cultuur.

Verslag van de bijeenkomst

We waren op bezoek in Doornroosje.

Toine Tax  laat ons vol trots het nieuwe Doornroosje zien, de poptempel in Nijmegen, vlak bij het station. Het gaat om alternatieve muziek die versterkt wordt. Het gebouw is zo ontworpen dat meer muziekgroepen tegelijkertijd kunnen spelen de verschillende zalen zonder dat er geluidshinder ontstaat.

Daarnaast moeten de studenten die boven Doornroosje hun kamer hebben ongestoord van hun nachttrust kunnen genieten. Een bouwkundige prestatie van formaat, als je ook nog bedenkt dat het spoor vlak naast Doornroosje ligt en ook de trillingen van de treinen niet merkbaar moeten zijn.

Ik citeer Eva van Otterlo:

 Doornroosje is hèt poppodium van de stad, het muzikaal kloppend hart gelegen naast het Centraal Station. Toine Taks (directeur) hanteert een ketenaanpak, zeer innovatief in de muziekbranche. Hiermee kunnen bandjes met potentie groeien naar lokaal, nationaal en soms internationaal succes. Buiten Nijmegen kijken ze met bewondering naar Roosje, zoals insiders dit Nijmeegs fenomeen vaak liefkozend noemen.

Toines visie op innovatie:

“In een veilige omgeving met haalbare doelstellingen, creëer je iets organisch. Mensen denken als vanzelf na, wat er beter of anders kan. De innovatie komt dan van de werkvloer. Daar geloof ik heel erg in, ga niet op zoek naar innovatie, het gebeurt vanzelf. De 15% subsidie definieer ik als innovatiegeld, en we gebruiken dat om voor de troepen uit te programmeren.”

Doornroosje is een bedrijf, gerund met een bedrijfskundige benadering. Deze benadering is integraal of wel allesomvattend. Doornroosje is een systeem en is zelf onderdeel van de keten.

“De stad Nijmegen telt meer dan 150.000 inwoners en verdient een actueel filmhuis, een divers poppodium, een mooie bibliotheek, een bruisende schouwburg en een interessant museum. Dit soort zaken zijn gewoon een must. Door het jaar heen zijn er verschillende festivals waar beginners hun geluk beproeven, artiesten die nog niet bekend genoeg zijn om zelf publiek te trekken.

De programmeurs van Roosje, met Robert Meijerink voorop, spotten talentvolle bandjes die ze de kans geven om hun volgende optreden in Merleyn te geven, een zaal met 200 bezoekers (nu nog) aan de Hertogstraat. Op normale dagen trekken onbekende bandjes bij Merleyn zo’n 20 bezoekers, maar via de Doornroosje-keten zijn er gemiddeld zo’n 80 tot 100 aanwezig. Het is een doorschuifsysteem, waarbij de beste bands overblijven en de starters een goede kans krijgen.”

Ze programmeren dus niet voor een datum en een plek, maar voor een plan. Na festivals en Merleyn zetten veelbelovende bands de volgende stap in de keten, ze performen in de kleine, paarse zaal van Doornroosje, en als ze echt goed zijn groeien ze door via de grote, rode zaal naar De Vereeniging of naar het Goffertpark. Dat gebeurt natuurlijk maar een enkeling [De Staat, Go back to the Zoo, Kensington, Selah Sue].

Door dit trechtersysteem blijft de keten steeds gevuld, de bezettingsgraad hoog net als de bezoekersaantallen. Sterker nog, Doornroosje scoort landelijk hoge ogen met deze popketen. Tel daarbij de managementfilosofie van Toine op, het vertrouwen dat hij zijn mensen geeft, zijn scherpe oog voor de cijfers en het voortdurend ver-lean-iseren van de tent, en je hebt jaarlijks 11% rendement. Kom daar nog maar eens om in de culturele branche!

Na een rondleiding door het gebouw waar in beide zalen werd opgebouwd voor een concert, gingen we via een kijkje in de kleedkamers van de muzikanten naar huis met een nieuwe ervaring rijker.

Echt de moeite waard om naar Doornroosje te gaan! ThB

Deze jaargang van het weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Cor Cremers, Jan Ramaekers en Astrid Wessels (vz).

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.