Weekbericht RC Nijmegen 24 juni 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 24 juni 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! 

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   23 leden en 11 partners

Gasten:  Vanuit RC Mönchengladbach Thomas

PROGRAMMA:

 • 1 juli:Paul Goedknegt, Nijmegen van Goffertpark naar Rivierpark
 • 8 juli:Ben van Gelder – de Nijmeegse Binnenstad vanuit economisch perspectief
 • 14 juli (do):Paul van Tongeren, Denken over Vriendschap

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 26 augustus: Gouverneursbezoek

 MEDEDELINGEN:

Vanaf 17.30 uur waren alle leden met partners en gasten welkom bij Villa Klein Heumen. We hebben de hele avond lekker buiten doorgebracht onder een grote tent, waarbij we aan de bar allemaal onze eigen drankjes konden bestellen.

Jan Roelof Moll heeft ons voor de allerlaatste maal als clubvoorzitter welkom op deze bijzondere avond. Hij verwelkomt Thomas Vossieck van RC Mönchengladbach en meldt ons dat RC Tongeren helaas op dezelfde avond de machtsovername heeft en vandaar dat er geen afgevaardigden zijn. Achteraf was dit wel mogelijk geweest, want de nieuwe voorzitter bij RC Tongeren heeft Corona, waardoor de hele plechtigheid verschoven moet worden.

Inmiddels hebben we een live-verbinding met Ronald de Groot in Canada, aangezien hij vanuit de club voor al zijn activiteiten wordt geëerd met een Paul Harris Fellow. Hij is er duidelijk aangenaam door verrast.

Daarna volgt er een tweede live-verbinding. Het duurt even voordat al het geluid ook in orde is, maar 5 afgevaardigden van RC Menton zijn via de Zoom aanwezig omdat zij heel graag vanuit RC Menton een Paul Harris Fellow willen uitreiken aan Hans Classen. Hij is er duidelijk door verrast en ook enigszins emotioneel. Alice heeft het met enige moeite geheim kunnen houden.

Vervolgens blikt Jan Roelof terug op zijn bestuursjaar en wil hij graag enkele mensen persoonlijk bedanken. Dat zijn (met bloemen) Lilian en Salima. Zij verlaten nu ook het bestuur. Tevens dank aan Jeroen en Bart, maar zij blijven nog in het bestuur zitten.

Daarna roept hij Maike naar voren en installeert haar als nieuwe voorzitter van onze Rotary Club.

Zij heeft een hele mooie speech voor ons, welke volledig toegevoegd zal worden in de mailwisseling en op de site. Ze verwelkomt Nadine Maters (secretaris) en Eelke de Jong (inkomend voorzitter) in het bestuur.

En met haar motto: De hoogte en de diepte, gaan we een mooie avond en een mooi bestuursjaar tegemoet!

 Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

                               

Weekbericht Rotary Club Nijmegen 17 juni 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 17 juni 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        16 leden

Gasten:            1 gast

 Welkom: –

Inkomend voorzitter Maike Wooldring neemt alvast de honneurs waar voor uitgaand voorzitter Jan Roelof Mol.

Spreker Anton van Erve.

Jarigen afgelopen week: 

-De voorzitter feliciteert alle (groot)ouders van harte met hun onlangs geslaagde (klein)kinderen!

Mededelingen:

 • er zijn inmiddels 35 aanmeldingen voor de bestuursoverdracht op vrijdag 24 juni a.s. in Villa ‘Klein Heumen’;
 • deze week vindt de secretariaats-overdracht plaats van Salima aan Nadine;
 • het gouverneursbezoek is gepland voor vrijdag 28 augustus a.s.;
 • op vrijdag 24-juli komen wij niet bijeen in Groenewoud, maar liefst wel langs de St. Annastraat!
 • Quader meldt dat de actie: ‘Hoop voor Oekraine’ inmiddels ruim 20.000 euro heeft opgebracht!
 • a.s. zaterdagavond lopen enigen van ons mee in ‘ de nacht van de vluchteling’  (40 km: Nijmegen-Arnhem en v.v.)
 • De eerste datum voor onze ‘ avondjes van acht’ is gepland op 11 augustus 2022; houdt die datum dus vrij!

Het woord wordt gevraagd door:

Anneke Assen doet kort verslag van haar bezoek aan de jaarlijkse International Convention van Rotary, dit jaar in Houston, Texas; zij heeft daar ons Hidaya-project en haar aandachtsgebied “Empowering Girls’ onder de aandacht kunnen brengen. Zij heeft al de nodige positieve reacties ontvangen.

PROGRAMMA

Astrid introduceert -op verzoek van golfvriend en ‘aanbrenger’  Bart Benraad de spreker van vanmiddag: dr. Anton van Erve, geoloog/aardkundige en gespecialiseerd in de opsporing en uitbating van winplaatsen voor fossiele brandstoffen ‘all over the world’

De heer van Erve geeft eerst een overzicht van zijn zeer diverse professionele activiteiten werkplekken na afloop van zijn studie geologie in Utrecht. Aan de hand van een groot aantal zeer technische en gedetailleerde sheets krijgen de toehoorders vervolgens een indruk van de vorming en de werking van een zgn. ‘ olieproducerend systeem’: een voorraad onder zeer specifieke condities diep onder de grond opgeslagen oliehoudend gesteente, resultaat van fysiologische omzetting onder hoge druk van planktonresten gedurende 2-10 miljoen jaar. Onderscheiden moet worden tussen aardolie- en aardgasvooraden,  hoewel ze vaak in combinatie voorkomen.

Grote vondsten, zgn. ‘ Giants’ bevinden zich maar op een paar plekken ter wereld, met name onder het Arabische schiereiland en Venezuela. ‘ Slochteren’ is in dit opzicht een unicum als ‘gas-Giant’  in een totaal andere geologische omgeving dan de ‘grote vondsten aan zee’.

De toehoorders krijgen een stortvloed aan informatie te verwerken met overigens een heel heldere conclusie : net als in de vroege jaren ‘ 70 is er veel commotie over a.s. tekorten. De werkelijkheid gebiedt echter te melden dat de nu getraceerde voorraden na 50 jaar nog minstens zo groot zijn als destijds! Bijkomende geruststelling voor ‘ fossiel-doemdenkers’ mag zijn dat met de onmiskenbaar verder doorstijgende prijzen (bijv. als gevolg van de vraagtoename in Afrika tot 2050?) ook de olieopbrengsten zullen blijven stijgen. Daardoor wordt het steeds rendabeler om ook kostbaarder te exploiteren kleinere vindplaatsen alsnog in gebruik te nemen.

Spreker maakt overigens zich wel serieuze zorgen over de a.s. tekorten aan zeldzame mineralen, onmisbaar voor de telecomsector in ruime zin. De grondstofvoorraden zijn hier zeer bepekt, voor zover nu bekend en er dreigt een handelsoorlog, die zou kunnen resulteren in een zeer ongelijke distributie van onmisbare grondstoffen voor vitale sectoren in grote landen ( telecommunicatie, lucht- en ruimtevaart, satelliet-techniek etc.)

Op een vraag over de milieuaspecten van de olie-en gaswinning heeft spreker weinig te melden; voor hem staat vast dat ook -los van het gebruik als energiebron voor explosiemotoren, allerlei grote industriële productieprocessen (kleding, plastics, isolatie etc.) volledig afhankelijk zijn en blijven van de beschikbaarheid van aardolie!

Spreker zegt toe de gepresenteerde technische informatie op sheet te zullen nazenden, nadat hij die heeft ‘geschoond op vertrouwelijke informatie’! Deze heeft u dus nog te goed.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 3 juni 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 3 juni 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van donderdag : 3 juni 2022

 Welkom: door voorzitter Jan Roelof Moll

Gasten: Jeanette van Dongen

Aanwezig: 15 leden

Jarigen afgelopen week:  Peter Mulders, Ronald de Groot, Sebastiaan Oosthout

Mededelingen:

 • 19 juni Nijmeegse Kubbclubkampioenschappen gaan niet door.
 • Vrijdagavond 24/6 bijeenkomst bestuurswissel met Frans thema vanaf 17.30 uur in Villa Klein Heumen.
 • 5 juli dinsdag avond; uitwisseling concepten statuten.
 • 26 augustus komt de Gouverneur, op haar verzoek is er dan een vegetarische maaltijd.
 • Het woord wordt gevraagd door Annemarie Jagtman: zij werkt op donderdag en vrijdag in het UMCG en kan komende tijd dus niet meer aanwezig zijn op clubbijeenkomsten. Verder gaat ze na anderhalf jaar weer naar Indonesië waar ze enorm naar uitkijkt en zal ze het Rotary project in Lombok weer oppakken. Degenendie daar het project draaien, zijn door corona erg geraakt.

 PROGRAMMA

  • do. 9 juni 2022 : Koken aan de Waal o.l.v. Rob Beernink
  • 17 juni 2022: Anton van Erve – Recente informatie over wereldwijde oliereserves
  • 24 juni 2022 vanaf 17.30 uur : Bestuurswissel Villa Klein Heumen
  • 1 juli 2022: Paul Goedknegt – Nijmegen van Goffertpark naar Rivierpark
  • 8 juli 2022: Andrea Voskens – Titel volgt
  • do. 14 juli 2022: Paul van Tongeren – Denken over vriendschap

BELANGRIJKE DATA:

 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek
 • 24 juni 2022: Bestuursoverdracht
 • 26 augustus 2022: Gouverneursbezoek

VERSLAG

Spreekster van vandaag Jeanette van Dongen wordt door Roland de Groot geïntroduceerd. Hij kent haar al vanuit zijn Rotterdamse tijd en is altijd in contact gebleven.

Jeanette is psychotherapeut en geeft een voordracht over haar boekje: Aardige dokters helpen. Het is een boekje voor artsen.

Ze stuurt wel haar boekje op om te lezen en deze zal ik t.z.t. laten rouleren binnen de club voor geïnteresseerden.

Tijdens en na de presentatie waren er veel vragen.

Eelke de Jong: vanuit economie hebben we het over risico/onzekerheid. Waar zit de invloed in de hersenen, waar denken we? Antwoord is dat we hier woorden voor nodig hebben en deze centra zitten in de zgn. neocortex.

Astrid had vragen over de tijd van de dokter aan de patiënt te besteden. Hierover werd gezegd dat dokters veel met die computer bezig moeten zijn.

Jeroen vroeg of dit meer aandacht moest hebben binnen de opleiding, dit werd beaamd.

Theo vroeg of berusting, coping gedrag niet iets was wat meespeelt in de angst ontwikkeling bij kanker: dit was zeker een goede aanvulling.

Qader had behoefte aan een regisseur in de zorg; ook dit was een goede suggestie.

Hans had het over goede en slechte ervaringen in de zorg en zocht naar een verklaring. Hierop werd gezegd dat er veel moest verbeteren in de zorg.

Peter vroeg zich af hoe we met het boekje van Jeanette de zorg verder kunnen verbeteren. Dat dokters graag aardig zijn en willen helpen, maar dat ze zeker de inhoud van dit boekje kunnen gebruiken om hen te helpen de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren.

Toen was het 2 uur en moesten we van de voorzitter stoppen.

Jeanette werd bedankt voor haar zeer interessante voordracht en wilde de notulist graag het boekje opsturen en nog eens in contact komen, hetgeen gaat geschieden. Peter Mulders

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

Weekbericht Rotary Club Nijmegen 27 mei 2022

 

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 27 mei 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van donderdag : 27 mei 2022

 Welkom: door voorzitter Jan Roelof Moll

Gasten: geen

Aanwezig: 14 leden

Jarigen afgelopen week:  geen

Mededelingen:

 • Maandag a.s. (30/5) bezoek aan RC Mönchengladbach, en wel bedrijfsbezoek aan bierbrouwerij; wie mee wil melde zich bij Hans de Haan.
 • Vrijdagavond 24/6 bijeenkomst bestuurswissel vanaf 17.30 uur in Villa Klein Heumen; uitnodiging is onderweg.
 • Maike heeft Birgit gesproken en het bericht was positief.

 PROGRAMMA

  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen
  • do. 9 juni 2022 : Koken aan de Waal o.l.v. Rob Beernink
  • 17 juni 2022: Anton van Erve – Geologie van de omgeving van Nijmegen
  • 24 juni 2022 vanaf 17.30 uur : Bestuurswissel Villa Klein Heumen
  • 1 juli 2022: Paul Goedknegt – Nijmegen van Goffertpark naar Rivierpark
  • 8 juli 2022: Andrea Voskens – Titel volgt
  • do. 14 juli 2022: Paul van Tongeren – Denken over vriendschap

BELANGRIJKE DATA:

 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek
 • 24 juni 2022: Bestuursoverdracht
 • 26 augustus 2022: Gouverneursbezoek

VERSLAG

Beroepspraatje van Sebastiaan Oosthout.

Eerst lunch (heerlijke asperge maaltijd) in restaurant Groenewoud. Daarna in kolonne naar het huisadres van Lilian aan de Heyendaalseweg, waar de gastvrouw en Sebastiaan ons al stonden op te wachten. De huiskamer was licht verbouwd tot concertzaal en toen iedereen binnen was, stak Sebastiaan van wal. Hij vertelde hoe zijn ouders ook pianoles gaven in zijn ouderlijk huis aan de Postweg. En hoe de muziek hem met de paplepel was ingegoten. Maar ook dat hij van jongs af aan grote interesse had in muziek en op z’n 16e zijn eerste pianoles gaf. Zijn professionele bestaan is opgebouwd uit lesgeven en optreden. De rest van zijn tijd besteedt hij aan studeren (muziek) en wielrennen.

Ook drumt hij en musiceert hij samen met zijn vriendin. Hij vertelt iets over hoe bijzonder en exact het notenschrift is. Zo bijzonder dat componisten
er hun gevoelens en emoties bijna helemaal in kunnen weergeven.
Vroeger lag bij hem de nadruk vooral op het oefenen van techniek en toonladders, vertelt Sebastiaan, tegenwoordig meer op expressie en spelen.
En in het kader van: Muziek zegt meer dan duizend woorden, volgde hierna een prachtig concert waarbij hij zonder pauze stukken speelde van Schönberg, Mozart, Brahms en Debussy.

We liepen iets uit, maar het was zeer de moeite waard!

Na afloop een daverend applaus. En er waren nog een paar korte vragen, over notenschrift voor slagwerk, de vleugel van Lilian en de vraag of je op latere leeftijd nog wel goed piano kon leren spelen. De vraag of Sebastiaan ook zelf componeerde werd ontkennend beantwoord.

En alom lof voor deze bijzondere RC-bijeenkomst en het prachtige pianospel.BK.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

                                                   

Weekbericht RC Nijmegen 12 mei 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 12 mei 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van donderdag : 12 mei 2022

 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        16 leden

Gasten:             6

 

Welkom: Erelid Christoph von Wrisberg (RC Moenchengladbach) en de gasten.

Gasten: – van RC Tongeren : Monique en Philippe Karelle, Jos Craeghs, Joseph Hoegaerts, Michel Meyers en Luc Jans. Verder Hermien Moll en Brigitte de Haan.

Jarigen afgelopen week:  – Frits Terwindt

Mededelingen:

 • vrijdag 20 mei geen bijeenkomst (lustrum reis Berlijn 18 t/m 22 mei).
 • de voorzitter van RC Tongeren, René Nassen, kan helaas niet aanwezig zijn vanwege het overlijden van zijn moeder afgelopen maandag.

 PROGRAMMA

  • 20 mei 2022: Berlijnreis, GEEN BIJEENKOMST
  • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen
  • 9 juni 2022 : Zomerfeest – Koken aan de Waal o.l.v. Rob Beernink
  • 17 juni 2022: Anton van Erve – Geologie van de omgeving van Nijmegen
  • 24 juni 2022: Motalib Weijters (RC Uden) – Empowering Girls Bangladesh

BELANGRIJKE DATA:

 • 15 mei 2022: 100-ste verjaardag Rein Gerretsen (viering in besloten kring)
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

VERSLAG

Feestelijke bijeenkomst voor de benoeming van Philippe Karelle van RC Tongeren tot erelid van RC Nijmegen. Allereerst een elektronisch muzikaal intermezzo waarin zowel muziek van Liszt ingegeven door Luc Ponet van RC Tongeren (musicus, organist) als Sebastiaan Oosthout (pianist) van onze club, respectievelijk een orgel- en een pianostuk ten gehore werd gebracht.

De voorzitter spreekt de considerans uit voor de toekenning van het erelidmaatschap. Philippe Karelle ontvangt uit handen van onze voorzitter Jan Roelf Moll vervolgens het betreffende certificaat. Hans de Haan, erelid van RC Tongeren, spreekt in het Frans Philippe toe en memoreert de langdurige vriendschap. Philippe spreekt in het Nederlands meer dan een dankwoord. Ten slotte memoreert ons erelid, Christoph van Wrisberg, in zijn moedertaal de langdurige vriendschap met RC Mönchengladbach en noemt in dit verband ook de twee ereleden uit onze club. In het bijzonder Rein Gerretsen, die 15 mei a.s. 100 jaar wordt en die van betekenis is geweest voor oudere leden van RC Mönchengladbach.

Voordracht ‘’mijn wandeling door een bestuurlijk landschap’’ van Hans de Haan

Hij spreekt aan de hand van een Power Point presentatie en geeft een persoonlijke inkleuring, die een inzicht geeft in zijn bestuurlijke loopbaan, die nog niet ten einde is.

Hij stelt zich een aantal vragen en geeft daarop beknopt enkele antwoorden.

Het woord landschap gebruik ik zoals ook in het politieke landschap.

 1. Hoe kwam ik in dat landschap terecht?
 2. Welke bestuurlijke landschappen heb ik bezocht?
 3. Is het landschap in de loop der jaren veranderd?
 4. Enkele waarnemingen opgedaan tijdens mijn wandeling.

Ad 1. Op weg gaan, zonder te weten waar je uitkomt. Een carrière pad stond me niet voor ogen. Het gebeurde gewoon. Geluk hebben, op het juiste moment ergens zijn. Daarnaast  het hebben van ambitie. In mijn geval was die op zijn minst latent aanwezig. De gelegenheid deed zich voor. Per 1 juli 1987 werd ik benoemd tot enig statutair directeur van de Koninklijke Haskoning Groep. (Royal Haskoning, nu Royal HaskoningDHV)

Ad 2. Landschappen in casu organisaties? Met de rollen die ik daar vervuld heb of nog vervul.

Profit organisaties (winst gedreven): ondernemingen

Als employee lid OR. Later bestuurder, commissaris of aandeelhouder van Nederlandse vennootschappen en bestuurder en/of aandeelhouder buitenlandse vennootschappen. Commissaris van een overheid gedomineerde vennootschap. Enkele woorden over macht en zeggenschap binnen ondernemingen.  Het op zijn Amerikaans omarmen van zogenaamde aandeelhouderswaarde. De waarde van de onderneming voor de aandeelhouder is in het algemeen niet meer dan de koers van het aandeel.

 Non-profit organisaties (niet winst gedreven, sluitende begroting met plusje) met de bijzondere kenmerken per organisatie. Verschillende bestuursfuncties zoals KvK Arnhem-Nijmegen, Internationale school Arnhem, Orde van Raadgevend Ingenieurs ONRI (vz.), VNO-NCW, Export Platform van Verkeer en Waterstaat, Sint Maartenskliniek (vz. RvT), ROC Nijmegen (vz. RvT), NEDECO, Nederlandse Bruggenstichting  (vz.)

 Goede doelen stichtingen met enkele kanttekeningen bij die organisaties. Verschillende bestuursfuncties, Novio Pontis financiering evenementen (vz.) RSMK financiering reuma research (vz.), SAFDOR financiering research oogheelkunde, ATK financiering afweer tegen kanker, College van Kerkrentmeesters PGN (vz.)

Ad 3. Is het bestuurlijk landschap veranderd? Meer macht aan aandeelhouders, Discussies over beloning top. Veel parttime, minder vaste contracten voor werknemers, instroom van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Maatschappelijke en politieke thema’s spelen een grotere rol in organisaties zoals klimaat, diversiteit e.d. Een verstikkende bureaucratie ervaren onderwijs- en gezondheidsinstellingen. Goede doelstichtingen ervaren meer bemoeienis van de overheid door verplichte registraties. Er is sprake van wantrouwen. Uitgegaan wordt van kwade wil. Het vervullen van honoraire functies wordt moelijker.

Ad 4. Enkele waarnemingen opgedaan tijdens mijn wandeling. Veel is niet maakbaar. Cultuur is een bepalende factor. Verandering gaat langzaam. Tenzij de wal het schip keert. Er zijn veel mensen, die met een oordeel klaar staan. Niet alleen de stuurlieden. Er bestaan veel vooroordelen. De neiging bestaat om mensen in vakjes te plaatsen. Wie wil er in een vakje geplaatst worden? Ieder mens is uniek. Communicatie blijft moeilijk en wordt meestal als onvoldoende beoordeeld. Belangrijk is integriteit en vertrouwen.

Tot slot worden vragen gesteld en ontstaat een interessante discussie met de spreker, die had uitgenodigd tot het stellen van vragen en die ook graag beantwoordde.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

                               

RC Nijmegen Kandidaat leden voorhang

Beste vrienden en vriendinnen,

 Zoals iedereen weet is het ledenaantal van Rotary Club Nijmegen de laatste tijd naar beneden gegaan. Hadden we enige jaren geleden nog meer dan 60 leden, nu zitten we op ca. 50 leden.

 Tijd dus voor nieuwe leden!

We zijn erg blij dat we een aantal nieuwe kandidaten op het oog hebben, die we zoals te doen gebruikelijk graag eerst aan u willen voorhangen.

 1. Bas van Oldenborg         plm 50jr           recreatie (bowlingbanen)           Peter en Bart
 2. Ronny Aarts                     plm 45jr           directeur koffiebedrijf                  Nadine en Bart(?)
 3. Alfons den Broeder        51 jr                  Reumatoloog                                   Cor en Ronald
 4. Peter Hermans                plm 50 jr          Moleculair Bioloog                         Ronald en Saskia
 5. Edwin Lotz                        44 jr                 Notaris       Bart en Nadine

Reacties en commentaren graag aan de Ledencommissie (bart@kk.nl); deze zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Tevens hebben wij n.a.v. onze eerste “Open Dag” vragen gehad over welke classificaties er nog gezocht worden in onze club, want ook dat kan een benadering zijn om aan nieuwe leden te komen. Hier volgen wat mogelijkheden:

 • politie
 • rechterlijke macht
 • huisarts
 • tandarts
 • horeca/hotel
 • journalistiek/radio/tv
 • agrarische sector
 • health valley
 • omgeving/environmental gericht
 • kunst
 • universiteit UMC
 • universiteit Beta (wis-, natuurkunde, informatica)
 • universiteit Alfa  (letteren/geschiedenis/psychologie/rechten/ethiek)

Hopelijk hebben wij als ledencommissie jullie hiermee aan het denken gezet en komen er nog meer namen bij jullie naar boven.

Deze namen kunnen jullie vervolgens aan en van ons melden, zodat wij er als ledencommissie mee aan de slag kunnen.

 We hopen dat iedereen lekker door gaat met het aandragen van nieuwe (kandidaat)leden.

 Als er vragen zijn, kunnen jullie altijd bij ons terecht.

 Met vriendelijke groeten, De Ledencommissie

Astrid Wessels, Eelke de Jong, Peter Mulders en Bart Kramer (vz)

Weekbericht RC Nijmegen 6 mei 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 6 mei 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van vrijdag: 6 mei 2022

 Aanwezig: 15 leden

 Welkom:

Gasten: Wilco van Schaik (spreker)

Jarigen afgelopen week:  geen

PROGRAMMA

  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap + erelidmaatschap Philippe Karelle (RC Tongeren)
  • 20 mei 2022: Berlijnreis, GEEN BIJEENKOMST
  • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen
  • 9 juni 2022 : Zomerfeest – Koken aan de Waal o.l.v. Rob Beernink
  • 17 juni 2022: Anton van Erve – Geologie van de omgeving van Nijmegen
  • 24 juni 2022: Motalib Weijters (RC Uden) – Empowering Girls Bangladesh

BELANGRIJKE DATA:  

 • 12 mei 2022: Benoeming dhr. Karelle (RC Tongeren) tot ere-lid.
 • 15 mei 2022: 100-ste verjaardag Rein Gerretsen (viering in besloten kring)
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

Mededelingen:

 • Afgelopen zondag heeft een team van 5 leden deelgenomen aan het hardloop evenement in Tongeren. Iedereen heeft de finish gehaald. Zie de foto onderaan het verslag.
 • Komende donderdag, 12 mei, komt een delegatie van RC Tongeren bij onze bijeenkomst en wordt Philippe Karelle tot erelid benoemd. Hans de Haan zal dan spreken.
 • 15 mei is het Rotary festival.
 • 18-22 mei clubreis naar Berlijn, daarom is er 20 mei GEEN bijeenkomst.
 • 27 mei Sebastiaan Oosthout beroepspraatje met piano-recital.
 • Jan Roelof licht stemproces toe voor de verkiezing van de nieuwe president van RI en zal namens onze club een stem uitbrengen op de Nederlandse kandidaat voor het kiescollege voor de president.

Het woord wordt gevraagd door:

 • Astrid Wessels: Wandelen voor Water gaat dit jaar niet door. Scholen hebben geen belangstelling of organiseren zelf iets (Brakkestein). Jan van der Steen van Stichting

Kansarmen Sri Lanka is tijdens de lintjesregen geridderd. Astrid heeft hem namens de club gefeliciteerd. Hij groet ons uit Sri Lanka en heeft altijd fijn met ons samengewerkt.

 • Anneke Assen deelt mee dat ze als ambassadeur van Empowering Girls activiteiten verricht tijdens het Rotary Festival op 15 mei. Verder is ze gevraagd om tijdens de Conventie in Houston Empowering Girls te vertegenwoordigen. Ze zal een interview afleggen en als hand-on project ons project met Hidaya behandelen. Ze geeft aan dat door corona meisjes nog meer zijn achterop geraakt en dat we nu de moeders er ook meer bij willen betrekken.
 • Qader Shafiq wijst erop dat op 12 mei de Vrede van Nijmegen Penning aan Frans Timmermans uitgereikt zal worden.

 VERSLAG

 Spreker is Wilco van Schaik over Positief leiderschap

Wilco is een autodidact: leren op school was niet zijn ding. Hij heeft alles geleerd van mensen om zich heen en is ook graag onder mensen. Graag ontmoet hij personen die al geweest zijn waar hij in zijn carrière naar toe wil.  Hij zegt van zichzelf dat hij een Pleaser is: het moet leuk zijn. Hij zoekt de mensen om zich heen waar hij energie van krijgt. Optimisme en jezelf positieve gedachten aanpraten helpt.

Zijn eerste baan was bij Unilever, daarna heeft bij een reclamebureau gewerkt en vandaaruit bij SBS commentaar gegeven op o.a. dartwedstrijden, daardoor kent hij nog steeds mensen van de media. Door Fons van Seuren, eigenaar van FC Utrecht, werd hij gevraagd om algemeen directeur te worden, en nu is hij al weer 5 jaar algemeen directeur bij NEC. Zijn stelling is: bij voetbal zit je altijd in de shit, alleen de diepte varieert. Men (o.a. supporters) is heel erg betrokken bij voetbal en de eigen club en dan kunnen de emoties hoog oplopen. Belangrijk is in ieder geval de indruk te wekken dat je als algemeen directeur naar iedereen luistert. Bij kritiek (slechte prestatie van het eerste team) vertrekt vaak eerst de trainer, dan de technisch directeur en ten slotte de algemeen directeur. Van belang is dat in tijden van crisis de leider beseft dat hij / zij een voorbeeldfunctie heeft en dus niet emotioneel van alles moet doen of onzin gaat uitkramen. Een algemeen directeur zit er gemiddeld 2,1 jaar. Dat is te kort om continuïteit te waarborgen. Voetballerij is een omgekeerde wasstraat: fouten en versprekingen worden je genadeloos nagedragen en binnen de kortste keren heeft ook de familie er last van. Belangrijk is om duidelijk te communiceren en degenen die kritiek hebben of je zelfs  bedreigen tegemoet te treden. Zo heeft Van Schaik een keer iemand die hem bedreigde uitgenodigd op kantoor. Ze werden het niet eens maar de waardering was er wel en is er nog steeds.

Bij het aantreden bij NEC heeft Van Schaik met veel mensen gesproken om er achter te komen wie met wie verbinding heeft en hoe de verschillende geledingen over zaken denken. Uiteindelijk heeft hij de organisatie drastisch versimpeld. Dat helpt de besluitvorming enorm.

Klanttevredenheid is erg belangrijk: Klanttevredenheid van minimaal een 8 verpulvert de concurrent. Je moet met klanten een relatie opbouwen en hen aandacht geven: berichtje sturen tijdens belangrijke gebeurtenissen van een klant. Een slogan “First the head, then the heart before you get the wallet”.

Het is de kunst elke dag de gewone dingen goed te doen. Dit vereist hard werken, elke dag. EdeJ

  Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

 

 

 

Weekbericht RC Nijmegen 29 april 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 29 april 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   14 leden

Gasten:  Welkom aan Jan Brabers, spreker van vandaag en een drietal partners Antoinette Cremers, Carla van Amerongen en Hermien Moll en een introducé van Ronald de Groot.

PROGRAMMA:

  • 6 mei 2022: Wilko van Schaik (NEC) – Positief leiderschap in crisis vanuit de mens
  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap + erelidmaatschap Philippe Karelle (RC Tongeren)
  • 20 mei 2022: Berlijnreis
  • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen
  • 9 juni 2022 : Zomerfeest – Koken aan de Waal o.l.v. Rob Beernink
  • 17 juni 2022: Anton van Erve – Geologie van de omgeving van Nijmegen
  • 24 juni 2022: Motalib Weijters (RC Uden) – Empowering Girls Bangladesh

BELANGRIJKE DATA:  

 • 12 mei 2022: Benoeming dhr. Karelle (RC Tongeren) tot ere-lid.
 • 15 mei 2022: 100-ste verjaardag Rein Gerretsen (viering in besloten kring)
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

 MEDEDELINGEN:

 • De nieuwe ledenboekjes zijn klaar en worden na de lunch uitgereikt. Dank aan Salima en Jan Pieter.
 • Vanmiddag is er bestuursvergadering.
 • Op 20 mei organiseert Innerwheel een modeshow. Mannequins (man en vrouw) en publiek zijn welkom.
 • Een kleindochter van Wim Bongaerts heeft zich voor de RYLA aangemeld.
 • Op 16 april heeft Hans de Haan een voordracht gehouden bij RC Tongeren.
 • Op 1 mei wordt er door 5 leden hard gelopen (5 km) in Tongeren in onze eigen ‘Rotaryclub Nijmegen’ outfit.
 • Op 2 mei gaat het brouwerijbezoek georganiseerd door RC Mönchengladbach niet door en wordt verschoven naar een andere, nog onbekende, datum.
 • Qader meldt dat zijn Paasconcert voor Oekraïne 15.000 euro heeft opgebracht.
 • In de nacht van 18 op 19 juni wordt ‘De nacht van de Vluchteling’ gelopen.
 • Op 2 juli is de wandeltocht Land van Ooy ten bate van ShelterCity.

Hieronder volgt de integrale tekst van Jan Brabers. Alleen bedoeld voor onze leden. De tekst is zonder dia’s, want dat zijn met name foto’s van de genoemde personen.

Rotary in onvrijheid: de Tweede Wereldoorlog

Dia Paul Harris

Inleiding

Eerst en vooral was Rotary nog erg jong. 1905: Paul Harris in Chicago. 1908: een tweede club in San Francisco; in 1911 zestien clubs.

In de jaren twintig de oversteek naar Europa. Rotary werd internationaal. Fundamentele doelstellingen gelijk aan die van vandaag: “het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van verdraagzaamheid, goodwill en vrede in de wereld”.

Klinkt hoogdravend, maar tegelijk zijn het meer dan lege hulzen en is de kern herkenbaar en dragen wij op bescheiden wijze nog altijd daaraan bij.

1927: RC Hamburg eerste RC in Duitsland. Idee sloeg aan. In januari 1933, toen Hitlers NSDAP aan de macht kwam, waren er 44 Duitse Rotaryclubs.

Al voor 1933 was Rotary in de nationaalsocialistische pers aangevallen. Rotary was, zo heette het, op Amerikaanse leest geschoeid, leek op de vrijmetselarij, werd gedomineerd door Joden, was geheimzinnig, pacifistisch en gekant tegen de belangen van Duitsland.

Nadat Hitler aan de macht was gekomen, liepen de reacties ver uiteen. Er was geen Rotary-standpunt. Elke club, elke Rotarian handelde zoals het hem goeddunkte – hetgeen op zichzelf als een waardevolle vorm van vrijheid was.

Onderscheid individuen en clubs.

Veel Joodse leden van Rotaryclubs zegden hun lidmaatschap meteen al in na januari 1933 uit eigener beweging op, vaak vergezeld van tegenstanders van het nazisme, die zich uit veiligheid terugtrokken uit het openbare leven.

Anderzijds was een sterke stijging waar te nemen van het aantal individuele Rotarians dat lid werd van de NSDAP.

Tegelijk vertrokken in de jaren na 1933 ook soms ambtenaren, die het vlotte verloop hun eigen carrière niet wilden dwarsbomen met een Rotarylidmaatschap.

De reacties van de Rotaryclubs liepen eveneens ver uiteen. Vrij spoedig kreeg de wil zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden de overhand.

Sommige Rotaryclubs drongen er bij hun Joodse leden en politieke tegenstanders van het nazisme op aan uit de club te stappen, met name met als oogmerk om zelf, als club, te kunnen blijven voortbestaan. Sommige clubs schrapten de hun plotseling onwelgevallige leden gewoon uit de ledenlijst.

Dat deed RC München bijvoorbeeld. Ik sta hier even bij stil. Rotaryclub München was opgericht in 1928 en telde enkele grote namen uit de zakenwereld maar ook uit de wereld van kunst en cultuur onder haar leden, bijvoorbeeld de schrijver Bruno Frank. Maar als paradepaardje fungeerde Thomas Mann, de grote schrijver / intellectueel, de Nobelprijswinnaar voor Literatuur in 1929.

Dia Thomas Mann (1)

Mann was een enthousiast rotarian.

Thomas Mann bekannte sich zu Rotary, indem er sagte, daβ im Sinne der Bürgerlichkeit, als dem Begriff von Menschlichkeit und Freiheit, der seine Werke gedient hätten, ihn der Weltgedanke von Rotary ergriffen habe.”

Mann hield geregeld voordrachten voor zijn club en las er soms ook uit eigen werk voor.

Dia Thomas Mann (2)

Na de machtsovername van Hitler was Mann zekerheidshalve naar Lugano vertrokken. Daar ontving hij een schrijven van de voorzitter van zijn club RC München, waarin kortweg werd vermeld dat hij uit de ledenlijst was geschrapt. Op 8 april 1933 noteerde hij in zijn dagboek:

“Ich erhalte vom Rotary Club München denselben Brief mit der trockenen Mitteilung der Streichung meines Namens, wie Bruno Frank. Er kam mir unerwartet. Hätte es nicht gedacht. Erschütterung, Amüsement und Staunen über den Seelenzustand dieser Menschen, die mich, eben noch die “Zierde” ihrer Vereinigung, ausstoβen, ohne ein Wort des Bedauerns, des Dankes, als sei es ganz selbstverständlich.”

In 1942 erelid RC West Los Angeles.

Dia Rotarier unterm Hakenkreuz

Maar als gezegd was er een heel spectrum van reacties tussen Anpassung und Widerstand. Sommige clubs gingen verder dan aanpassing. Enkele clubs probeerden wél hun liberale en humanitaire principes overeind te houden en wilden hun kwetsbare leden (Joden en uitgesproken tegenstanders van het nazisme) beschermen.

Clubs als Heidelberg en Mainz hieven zichzelf uit solidariteit op. Andere clubs echter hieven zich op en gingen daarna verder zonder joodse leden en degenen die solidair met hen waren …

Binnen de clubs grote spanningen, politiek geladen.

Hitler zelf liet Rotary voorlopig met rust – het pacifistische karakter van de organisatie kwam hem van pas. Rotary als een imagobuffer voor de nazi’s …

Dia Wiesbaden

1932: 1262 leden. Enkele honderden vertrokken, maar er kwamen er meer bij. Zelfs ook tien nieuwe clubs tussen 1933 en 1937.

Precieze cijfers zijn (nog) niet bekend, maar in sommige clubs bestond in 1936 de helft uit leden van de NSDAP, de SA of de SS.

Een jaar later, in augustus 1937, sprak de oberste Parteirichter van de NSDAP alsnog het besluit uit dat leden van de NSDAP niet langer Rotarylid mochten zijn. Daarop besloten alle RC’s zich ‘auf zu lösen’.

Een enkele club ging ondergronds door (RC Remscheid) en nam zelfs nieuwe leden aan, maar in wezen was Rotary in Duitsland dood.

Rotary International speelde in deze periode een zwakke, zo je wil bedenkelijke rol. In de jaren dertig bezochten Rotarypresidenten, toentertijd vrijwel steeds Amerikanen, geregeld Duitsland, omdat ze zich zorgen maakten en om te proberen olie op de golven te gooien. Zij kwamen onder meer vertellen dat de bevordering van de verstandhouding onder de volkeren, zoals een Rotaryfundament luidde en luidt, niet betekende dat je geen goed vaderlander kon zijn. In ieder geval, zo werd met klem gezegd, zou Rotary niemand verhinderen een goed vaderlander te zijn. Voor de goede verstaander was het duidelijk dat hiermee lippendiensten werden bewezen aan de nazi’s. Rotary International begaf zich op een hellend vlak. Rotarypresident Will R. Manier liet zich inpalmen: hij was onder de indruk van wat het nieuwe Duitsland voor een beweging als Rotary te betekenen had, zei hij.

Een week na de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland in maart 1938 hieven ook de elf Oostenrijkse clubs zich op. Later in 1938 volgde Italië met de gedwongen opheffing van alle Rotaryclubs, al was het maar om zich te conformeren aan de Duitsers, hun bondgenoten (Mussolini was eerder benoemd tot patroon van Rotary Italië). Ook in het Spanje van Franco (na het einde van de Spaanse Burgeroorlog in 1939) en in Tsjechoslowakije, nadat dat in maart 1939 een Duits protectoraat was geworden, hieven Rotaryclubs, waarvan de toekomst immers uitzichtloos was, zich op.

En zo komen we vanzelf bij Nederland, dat in mei 1940 door de nazi’s onder de voet werd gelopen en bezet.

Op dat moment telde Nederland 33 Rotaryclubs met tezamen ongeveer 1200 leden. Ook hier was Rotary uiteraard jong: eerste club in Nederland was RC Amsterdam, opgericht in 1923. De enige club in Nijmegen was RC Nijmegen, onze moederclub, opgericht in 1931.

In de jaren dertig had Rotary Nederland ook zo zijn eigen problemen gekend met politiek extremisme. Er waren Rotarians die lid werden van de opkomende NSB. De bekendste was Anton Mussert zelf.

Dia Mussert

De hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat in de provincie Utrecht werd in 1931 lid van de RC Utrecht, nog voor de NSB werd opgericht. In 1934, toen de NSB inmiddels naar buiten was getreden en de nodige reuring had gemaakt, werd hij vanwege het ambtenarenverbod (sinds 1933 mochten ambtenaren geen lid zijn van de NSB) ontslagen uit zijn functie bij Waterstaat. RC Utrecht maakte daarvan spoorslags gebruik door Mussert vanwege ‘uittreding uit het zaken- of beroepsleven’ van de ledenlijst te halen. Men had men hem omhoog gezeten.

En zoiets was in veel clubs met NSB’ers onder hun leden het geval. Er kwamen fundamentele discussies op gang. Enerzijds: was het niet een Rotary-principe dat geen onderscheid werd gemaakt tussen clubleden op grond van politiek en religieuze overtuiging? Bovendien gold onzijdigheid binnen een club als hoog doel, politieke vraagstukken moesten niet in de club worden besproken. Anderzijds: moest de verdraagzaamheid in Rotary zo ver gaan, dat zij zelfs principieel onverdraagzamen, zoals NSB’ers, in hun midden moesten handhaven? In een club als RC Hilversum, waar enkele militante NSB’ers lid waren, was de verdeeldheid zo groot, dat de club er bijna aan onderdoor ging.

Ook hier dus grote verschillen tussen clubs. Bij RC Hilversum werd aan de leden nadrukkelijk gevraagd zich niet antisemitisch te uiten. RC Eindhoven zette een programma op touw om Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen.

In de eerste weken van de bezetting bestond de vrees dat Rotary in Nederland zou worden verboden. Maar dat viel mee, zoals alles in die eerste maanden leek mee te vallen. Clublunches kregen overal doorgang, zelfs in het zwaar getroffen Rotterdam, en de attendance was zelfs hoger dan tevoren. Alsof men toch beschutting bij elkaar zocht.

Dia Korthals Altes

Gouverneur Korthals Altes juichte dat toe en raadde de clubs aan de lunches zo eenvoudig mogelijk te maken. Brood, boter en een kop koffie waren voldoende. Het ging immers niet om de kwaliteit van het eten, maar wel om met vrienden samen te zijn, zei hij. Wel was ook bij hem voorzichtigheid troef. Politieke en staatkundige onderwerpen behoorden uit de weg te worden gegaan.

Maar in clubs met NSB’ers waren verstoorde verhoudingen onvermijdelijk geworden. NSB’ers horen in onze kring niet thuis, was de algemene opvatting.

Dat Rotary Nederland geen lang leven was beschoren, bleek in september 1940 toen de Vrijmetselarijloges werden verboden en hun gezamenlijke vermogen van 7,5 miljoen gulden werd geconfisqueerd. Nog diezelfde maand werd Rotary aangemerkt als een nevenorganisatie van de Vrijmetselarij, dit ‘joods-maçonnieke complot’. Op enkele clubbijeenkomsten verschenen plotseling SS’ers die  de voorzitters dwongen stante pede een tekst voor te lezen waarin werd gesproken van Rotary als een vrijmetselaarsloge; andere clubs kregen de oekaze per post. Vrijwel overal drong de politie de huizen binnen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester om archief en geld in beslag te nemen.

Zelfs al had Rotary niets van doen met de Vrijmetselarij, dan nog wisten de nazi’s dat “de Rotary-beweging een der geestelijke middelen was, waarmede het Angelsaksische imperialisme het vasteland trachtte te knechten” (citaat van het NSB-kopstuk Tobi Goedewaagen).

Rotary was in de praktijk dus per september 1940 verboden. In veel clubs zette het onderlinge contact zich clandestien voort, in tal van varianten.

Dia 9: RC Nijmegen (1)

Jaren dertig: niet zoveel van het naderende onheil te merken. Ik baseer me op de clubgeschiedenis uit 2007 van WAM de Moor, die zich baseert op Hans de Goede, een van de charterleden die in 1956 zijn Rotarymemoires schreef. Vermelding van een bezoek van Duitse Rotarians in 1936, die de Waalbrug kwamen bezichtigen. Club bleef contacten onderhouden met Duitse clubs en op de een of andere manier geloven in de vrede. Dromers waren het, aldus De Moor.

In september 1940 clubkas in beslag genomen, met 1100 gulden, gespaard voor een te organiseren Landdag.

Na verbod: Oud-voorzitter De Goede bedacht list: sociëteit De Harmonie niet verboden – alle Rotarians lid van de sociëteit, wekelijks op vrijdagmiddag bijeen voor een boterham in Hotel Hundisburg. Buitengewoon belangrijk voor de clubgeest. De goedbezochte bijeenkomsten waren, citaat De Goede, ‘een stimulans voor het bewaren van de zo nodige opgewektheid, voor het ophouden van de moed en het vertrouwen in de eindoverwinning van de goede zaak, de zaak van onze bondgenoten en van ons Vaderland’.

Na de bevrijding behoorde RC Nijmegen tot de voorhoede. Anderhalve maand na de bevrijding van de stad in september 1944, waarbij Hotel Hundisburg en het Oranjehotel in vlammen waren opgegaan, werden in de bovenzalen van restaurant Normandië (dat tot dan toe Germania had geheten) aan het Keizer Karelplein de lunches hervat, waarbij iedereen geacht werd zijn eigen brood mee te brengen. De stad lag in puin en was nog zeven maanden frontstad, maar Rotary leefde weer …

Dia RC Nijmegen (2)

Nicolaas van der Stadt, directeur Muziekschool, opgepakt en op een onbekende plaats gefusilleerd in mei 1942. Leider onderduikgroep

Marinus Spillenaar Bilgen, directeur Papierfabriek Gelderland, illegaliteit, opgepakt en in september 1944 geëxecuteerd in Vught. Leverde papier aan illegale pers

Dia VN

Tot slot nog dit:

Rotary International revancheerde zich volledig. Vanaf 1941 concentreerde men zich binnen Rotary, eerder dan in tal van andere organisaties, op naoorlogse vraagstukken op politiek, maatschappelijk en sociaal vlak. Tientallen publicaties verschenen. Toen in de loop van 1944 onder de grote mogendheden denkbeelden ontstonden over een opvolger van de als mislukt beschouwde Volkenbond, had Rotary International daarover al uitgangspunten geformuleerd. Om die reden werd Rotary uitgenodigd deel te nemen aan de grote internationale conferentie in San Francisco van april tot juni 1945, waar de Verenigde Naties werden opgericht. Zo’n vijftig Rotarians namen als gedelegeerde of als adviseur aan de besprekingen deel; in de delegaties van de deelnemende landen waren bovendien zo’n 25 Rotarians. Dat betekende internationale erkenning voor Rotary en een werkelijke invulling van de doelstelling het helpen bij het opbouwen van verdraagzaamheid, goodwill en vrede in de wereld.

Conclusie: neiging tot aanpassing, ook wanneer democratische en humanitaire principes, de vrijheid in het geding is.

Code of ethics, sinds 1932 neergelegd in de four way test

Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen of doen, geldt:

 1. is het waar?
 2. is het billijk voor alle betrokkenen?
 3. bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 4. komt het alle betrokkenen ten goede?

Is niet neutraal. Rotary heeft hier een taak. Bevordering en bescherming van vrijheid. We hebben gezien hoe Rotary zelf in het verleden heeft ondervonden wat het betekent als deze principes overboord worden gezet.

(Sinds 2015 bestaat in Duitsland ‘eine rotarische Forschungsinitiative’: een onderzoek door Rotarians, verspreid over het land, naar de geschiedenis van Rotary in Duitsland in de periode van de jaren twintig tot de jaren vijftig. Over dat onderwerp bestaan al vele publicaties, maar men wil kennelijk (wellicht begrijpelijk genoeg) de onderste steen boven. Voor Nederland: D.M. de Jaeger, Rotary vóór, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2003).

 Vragen en discussie:

Bart B: Zijn er in Rusland en China Rotaryclubs? Ja. In Moskou en andere grote steden. En in China alleen in Hongkong. Anneke voegt eraan toe: wees voorzichtig met contacten. We kennen niet het standpunt van deze clubs over de oorlog.

Sebastiaan O: Rotary groeide in Nederland harder dan in Duitsland. Oorzaak: NL begon eerder, en in DLD werden hogere eisen aan de leden gesteld.

Qader meldt dat er een Rotaryclub in Kabul is, maar hem werd ter plekke afgeraden contact te leggen. Dat geldt ook voor Charkov in Oekraïne. Want je weet niet  aan welke politieke stroming de leden loyaal zijn, hoewel Rotary officieel niet aan politiek doet.

Ronald: Hoe ging het na de oorlog met de heroprichting van Rotary in Duitsland en Oostenrijk? Afwachtend, want er waren nog zuiveringen. Na 1950 kwam het weer op gang.

Francis: Was er binnen Rotary na de oorlog een schervengericht? Niet bekend, maar ook geen aanwijzing daarvoor. In 1960 bepaalden de bisschoppen dat katholieken lid konden worden van Rotary. De bisschoppen vonden dat belangrijke katholieken zich moesten inzetten voor de katholieke zaak en niet voor iets algemeens.

Joost: Is er iets bekend over Rotarians in het verzet. Nee. Er is ook geen onderzoek naar gedaan.

Na sluiting werd nog informeel besproken dat wij onze gefusilleerde leden Marinus Spillenaar Bilgen en Nicolaas van der Stadt op een of andere manier zouden moeten eren of vernoemen.

JM

 

 

Weekbericht 22 april 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 22 april 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van vrijdag : 22 april 2022

 Jarigen afgelopen week:  geen

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        18

Welkom: de voorzitter opent de bijeenkomst en heet onze gast welkom.

Gasten: Prof. dr. Peer Scheepers, de spreker van vandaag

Jarigen afgelopen week: geen

Mededelingen:

 • De voorzitter vraagt aandacht voor de mailing die de inkomende voorzitter Maike Woldring heeft rondgestuurd waarin wordt gevraagd te laten weten in welke commissie je nu zit, en wat je in de toekomst zou willen doen. Deadline 26 april.
 • Voor de komende Ryla kunnen kandidaten tussen 16 en 19 jaar worden voorgedragen, zie mail van 21 april.
 • Verder kan er gestemd worden op het Rotaryproject van het jaar. Anneke zegt dat er nog verdere info komt hoe dit in zijn werk gaat. RC Elst Overbetuwe heeft onze club verzocht hun project te steunen, deze heeft betrekking op hun acties voor de Voedselbank en Oekraïne.

 Het woord wordt gevraagd door: niemand

PROGRAMMA

 • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
 • 6 mei 2022: Wilko van Schaik (NEC) – Positief leiderschap in crisis vanuit de mens
 • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap
 • 20 mei 2022: Berlijnreis
 • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
 • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen

BELANGRIJKE DATA:  

 • 12 mei 2022: Benoeming dhr. Karelle (RC Tongeren) tot ere-lid.
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

VERS