Weekbericht RC Nijmedgen 90 jaar 17 september 2021

RC Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  17-09- 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   10 leden

Gast:  Jochem Bongers

PROGRAMMA:

 • 24 september Rondleiding door de Bruuk (inclusief lunch) onder leiding van Roelof ten D. Opgeven bij de secretaris.
 • 1 oktober: Kennismaking met Hidaya.
 • 8 oktober: Clubzaken
 • 14 oktober (do): Ab Osterhaus, voorbereiding op de volgende pandemie.

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 9 oktober: Les Voies Romaines in Luxembourg
 • 9 oktober: District Rotary Familiedag
 • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere clubs te Elst
 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers

 MEDEDELINGEN:  

De Bruuk
Het Natuurreservaat de Bruuk, gelegen 2 km ten zuiden van het dorp Groesbeek, behoort qua botanische diversiteit (op sommige plaatsen meer dan 30 soorten per m2) tot een van de  meest waardevolle reservaten van Europa, het is een natura 2000 gebied.

De Bruuk werd in 1939 aangekocht door Staatsbosbeheer, het eerste natuurreservaat van die organisatie.

Sinds 1970 werd duidelijk dat de biodiversiteit in de Bruuk bedreigd wordt door vermesting en verdroging. Vermesting middels stikstof-uitstoot door de agrarische sector en verdroging omdat het waterpeil in Nederland kunstmatig laag gehouden wordt opdat boeren met zware machines het land op kunnen.

De provincie en SBB besloten in te grijpen middels een ingrijpende herinrichting. Jochem Bongers, senior adviseur van BWZ ingenieurs  vertelt over ontwerp en uitvoering van deze herinrichting.

Geologie.

Het Landschap in deze streken is in belangrijke mate gevormd in de voorlaatste ijstijd (300.000 – 130.000 jaar geleden). Een kilometers dik landijsfront uit Scandinavië schoof langzaam naar het zuiden, in Nederland tot ongeveer de lijn Haarlem – Nijmegen.

Waar nu de Bruuk ligt, lag toen een ijstong van enkele honderden meters dik. Door het gewicht werd de ondergrond naar beneden gedrukt en voor de ijstong werd de stuwal opgeworpen/opgedrukt.

Ontwikkeling in de afgelopen eeuwen.

De Bruuk is het laagste punt in het omringende landschap en mede daardoor zeer nat, zo nat dat er geen landbouw plaats kon vinden en ook te nat om er koeien te laten lopen. Eens per jaar, in juli (hooimaand) werd het gras gemaaid en als hooi afgevoerd. De grond werd niet bemest en bevatte daardoor steeds minder voedingsstoffen. Veel planten die ergens anders niet kunnen groeien wegens de grote hoeveelheid voedingsstoffen gedijen wel in een voedingsarme omgeving zoals de Bruuk.

Eind 19e/begin 20e eeuw heeft men geprobeerd de Bruuk te ontginnen i.c. te ontwateren maar dit is mislukt.

In de zeventiger jaren ontdekt men dat de planten-diversiteit terugloopt. Oorzaken de eerdergenoemde vermesting en verdroging.

Vermesting

De Bruuk ontvangt water op twee manieren. Door regen, maar met de (zure) regen komt er ook stikstof (een belangrijke meststof) in de grond én de bodem verzuurt. Maar de Bruuk ontvangt ook kwelwater. Regenwater dat door de bodemlagen van de nabijgelegen stuwwal naar beneden stroomt en in de laaggelegen Bruuk naar boven komt. Dit kwelwater bevat veel kalk, effectief tegen de verzuring en veel ijzer. IJzer bindt fosfaat, een andere meststof.

Door een aantal maatregelen, te complex om in een samenvatting uit te leggen, wordt ervoor gezorgd dat er meer kwelwater in de Bruuk blijft en dat het regenwater afgevoerd wordt. Daarmee wordt de vermesting tegengegaan.

Verdroging

De verdroging ontstaat doordat het water in de Nederlandse bodem door de waterschappen kunstmatig laag gehouden wordt opdat de boeren met zwaar materieel het land op kunnen.

Ten westen van de Bruuk liep de diepe Ashorstersloot, die met name gebruikt werd door de boeren om hun land zodanig te draineren dat het grondwaterpeil zover daalde dat de Bruuk verdroogde. Deze sloot is nu verlegd naar honderdvijftig meter westelijk van de Bruuk en getransformeerd tot een prachtige meanderende beek, met een niveau dat ongeveer 1 meter hoger is dan de oorspronkelijke sloot.

De oostelijk gelegen Leigraaf is ook gedempt en een nieuwe watergang, met daarin een stuw om het waterpeil hoog te houden, is tientallen meters oostelijk gegraven. Door deze maatregelen verwacht men dat het waterpeil in de Bruuk stijgt met ca 25 cm.

Een prachtig project!

En wat heeft dat gekost?

De verlegging van de watergangen 2 miljoen, daarbij moesten flinke stukken grond verworven worden en de boer/eigenaar moest uitgekocht worden. Ook de werkzaamheden in de Bruuk zelf kosten een paar ton. Al met al dus miljoenen.

In de discussie komt een mogelijk verdere uitbreiding in de toekomst aan de orde. RtD180921

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

 

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 9 september 2021

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  9 september 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:       17 leden

Gasten:           geen

PROGRAMMA:

 • 17 september: Jochem Bongers, Natuurherstel De Bruuk
 • 24 september: Bezoek aan De Bruuk (met partners)
 • 1 oktober:                  Nadere kennismaking met Hidaya
 • 8 oktober: Clubzaken
 • 14 oktober (do): Ab Osterhaus, voorbereiding op de volgende pandemie.

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 18 september: Voorlichting Rotary Internationale Jeugduitwisseling
 • 9 oktober: Les Voies Romaines in Luxemburg
 • 9 oktober: District Rotary Familiedag
 • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere clubs te Elst
 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers

 MEDEDELINGEN:  

   (VOORZITTER)

 • Afgelopen week was Tjeerd jarig
 • 9 oktober a.s. Voies Romaines in Luxemburg (uitnodiging volgt)
 • Inschrijving bijeenkomst uitje naar de Bruuk 24 september a.s.
 • Jan Roelof is de komende 2 weken op vakantie en zijn voorzitterschap wordt waargenomen door Tjeerd en voorts Salima
 • Er is nog steeds ruimte om je weekbericht kwaliteiten aan te scherpen!

Peter Mulders

De Pieter de Bruijn bokaal is daar waar ie volgens velen thuishoort: in Nijmegen. Sociaal en sportief geslaagd evenement. Komend jaar weer in Nijmegen.

VOORDRACHT:

Theo Bergen is de spreker van de dag. Hij neemt ons mee naar “Onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid”. Een onderwerp dat velen aan het hart gaat. En Theo breekt een lans dat mensen gelijke kansen zullen hebben. En voor wie denkt dat we daar al zijn, is Theo vrij duidelijk: bij lange niet!

Buiten dat Theo er zeer goed in slaagt de zaal ‘aan de gang’ te krijgen, laat hij zich ook van technische kant zien. Met een multimediashow waarvoor de Cie Beeld en Geluid haar petje afneemt.

Om eenieder bij de het onderwerp te krijgen heeft Theo een inleidend filmpje van het CBS. Dit werkt goed. Daarna dus zijn presentatie. Een prikkelende inleiding, een reagerende groep en voorts neemt Theo ons mee naar het einddoel: Hidaya hands-on project. Hoe kunnen we de kansenongelijkheid weer een klein beetje laten kantelen door eigen inzet.

Er wordt binnenkort een formulier rondgestuurd waar eenieder (en de partners) zich kunnen opgeven voor leesondersteuning en een eventueel beroepspraatje.

Om de wereld een beetje mooier te maken: doe mee!

Theo inspireerde en beroerde de groep. Het leverde stof voor discussie en natuurlijk was de tijd te kort om alles van alle kanten te kunnen bespreken. Maar zijn punt is gemaakt. Het wordt tijd om het systeem te wijzigen om te kunnen komen tot kansengelijkheid in het onderwijs.

Lees de presentatie nog eens na, en als de mogelijkheid zich voordoet: woon een van Theo’s voordrachten over dit onderwerp bij.[pd]

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar vrijdag 3 september 2021

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  03-09-2021

Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten:  Roeland Wessels, Nadine Maters, Sebastiaan Oosthout en Michel van Heereveld (voor het laatst als gasten)

PROGRAMMA:

 • 9 sept (do): Theo Bergen, Het Nederlandse onderwijs en kansenongelijkheid
 • 17 sept: Jochem Bongers, Natuurherstel de Bruuk
 • 24 sept: Bezoek aan de Bruuk met lunch (ook voor partners!)
 • 1 okt: Nadere kennismaking met Hidaya

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 18 september: Voorlichting Rotary Internationale Jeugduitwisseling
 • 9 oktober: Les Voies Romaines in Luxembourg
 • 9 oktober: District Rotary Familiedag
 • 16 november, gouverneursbezoek samen met andere club te Elst
 • 10 december: lustrumfeest, dag voor 80-plussers

 MEDEDELINGEN:  

 • Geen jarigen.
 • We zijn trots op onze golfers. Felicitaties met het behoud in Nijmegen van de Pieter de Bruijn Pokal!
 • Enkele leden van ons zijn naar de machtsovername geweest van RC Tongeren. Dat was niet alleen gezellig, maar Hans de Haan is daar ook geïnstalleerd als erelid. Proficiat!
 • De intekenlijst voor het weekbericht zal weer rondgaan, waarbij aandacht voor de open plekken.
 • Binnenkort start weer de Tulpenbollen actie voor End Polio Now.
 • Ronald en Roelof vragen aandacht voor twee bijeenkomsten. Op vrijdag 17 september zal Jochem Bongers spreken over het herinrichtingsproject van de Bruuk. Op 24 september zullen we een wandeling maken door de Bruuk, waarbij vooral de waterbouwkundige renovatie aan de orde komt. Voor alle mooie orchideeën moet je in het voorjaar zijn. Na afloop is er een lunch van Wine on Wheels. Deze wandeling is ook open voor partners. De organisatie hoort graag de dieetwensen van eenieder. Daar zal ook nog een intekenlijst voor rondgaan.
 • Jan Roelof hangt zijn keten om en richt vervolgens het woord tot onze drie kandidaatsleden, die vandaag voor het laatst als gast bij de bijeenkomst aanwezig zijn. De voorzitter heet hen van harte welkom en speldt hen de Rotaryspeldjes op. Zij ontvangen ook de bijbehorende documentaties. Daarna verwelkomen we met de bekende roll call onze nieuwe leden: Nadine Maters (accountacy), Sebastiaan Oosthout (musicus) en Michel van Heereveld (rivier waterbouwkunde). De nieuwe leden krijgen heel even het woord. Allen zijn ze vereerd en blij dat ze lid worden van onze Rotary Club en zullen hun uiterste best doen om hun steentje bij te dragen. Welkom!

 VOORDRACHT

Roeland Wessels, Hoe laat ik mijn klanten kwispelen.

Jan Roelof introduceert de spreker Roeland Wessels, die ons vandaag wegwijs maakt in de communicatie van dierenartsen, maar kan ook gebruikt worden voor meerdere beroepsgroepen (of verenigingen). Hij vertelt over zijn drie passies: eentje is zijn vrouw en daarnaast diergeneeskunde en communicatie. Roeland vertelt ons dat hij al snel door heeft dat hij in Utrecht alles van dieren leert. Maar de belangrijkste communicatie verloopt via de mens. En daar leer je bij de studie Diergeneeskunde helemaal niets van. En dat is eigenlijk heel jammer.  Vandaar dat hij zich verder heeft verdiept in de communicatie binnen de diergeneeskundige praktijk. Hij noemt de dierenarts een diamant; een zeldzame soort. Om dat te visualiseren laat hij een rekensommetje zien. Als het grootste vliegtuig ter wereld landt, zitten daar ca. 550 mensen in. Negen van deze vliegtuigen brengen 5000 mensen naar Schiphol. Als deze uitstappen, zijn er van die 5000 mensen 23 jurist. De humane artsen worden vertegenwoordigd door 15 passagiers. Er zal één honderdjarige zijn, maar er is ook maar een dierenarts aanwezig bij deze 5000 mensen. De dierenarts is dus een zeldzame diamant. De waarde van een diamant wordt uitgedrukt in vier C’s (helaas even in het Engels omdat er in het Nederlands geen goede termen hiervoor zijn): Carat, Cut, Color en Clarity. Een dierenarts kan je ook kwalificeren met de vier C’s: Clinical skills, Cooperation skills, Commercial skills (de diergeneeskunde is een totaal vrije markt) en de Communication skills. Op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht leer je de klinische vaardigheden (Clinical skills), maar krijg je niets mee van de drie andere C’s. Dat moet dus in je zitten of je moet het ergens leren. In 2008 richt hij dan ook zijn bedrijf op: Sint Anna Advies. Dat bedrijf start hij in z’n eentje en is inmiddels al gegroeid tot negen werknemers. Dit bedrijf leert mensenkennis in diergezondheid. In 2013 komt het eerste boek uit dat Roeland samen met twee anderen schrijft: hoe laat ik mijn klanten kwispelen. Het wordt in drie talen uitgebracht en hiervan zijn inmiddels 15.000 exemplaren verkocht. Zijn tweede boek, Klanthousiasme, komt in 2018 uit, is ook in drie talen uitgebracht en inmiddels 7.000 x verkocht. Ook is hij Universitair docent geworden aan de Universiteit van Utrecht en van Gent.

Inmiddels is Roeland meer dan 25 jaar dierenarts en heeft hij de beroepsgroep zien veranderen. Van Veearts Vlimmen, via Piet Practicus naar Vera Veterinair (feminisatie van het beroep). Van een vrij beroep met gereguleerde tarieven naar een gereguleerd beroep met vrije tarieven (het beroep is aan vele wetten en regels onderhevig en een 100% vrije markt). Van een zelfstandige praktijk naar veterinaire ketens (inmiddels is 1/3 van alle klinieken verkocht aan een keten, waar het grote geld achter zit uit Zweden, Amerika, Saoedi-Arabië of Engeland). Van een beroep waar vroeger veel fysieke klachten waren, naar een beroep waar vooral veel mentale klachten zitten op het moment (we hebben een dienstverlenend beroep met veel druk vanuit de eigenaren). Het zelfmoordgehalte ligt bij de dierenartsen hoger dan andere beroepen of leeftijdsgroepen. Want ook de positie van het dier verandert. Stond de hond 60 jaar geleden nog voor de kar gebonden, nu zit de hond in een kar achter de fiets. De eigenaar is veranderd in een Pet Parent. En voor je kind wil je het allerbeste. Vandaar dat de dierenarts ook meer gaat veranderen van Illness naar Wellness (dus van I naar We).

In de communicatie is het van belang dat iedereen de vier A’s hanteert.

 • Actief luisteren: luisteren met heel je hart en ziel. Er zijn vijf niveaus van luisteren: niet, alsof, selectief, helpend en empathisch. Deze laatste twee vormen actief luisteren.
 • Altijd vragen stellen. Dit is heel lastig voor mensen, maar alleen als je vragen stelt, kom je erachter wat iemand wil/verwacht. Waar kan ik u mee helpen/wat kan ik voor u doen? Hanteer daarbij altijd de NIVEA-regel: Nooit Invullen Voor Een A
 • Aanpassen aan de ander. Wat je geeft, krijg je terug. Dit gebeurt via de zogenoemde spiegelhormonen. Als jij verveeld/ongeïnteresseerd een gesprek voert, zal de ander dat gedrag overnemen.
 • Aardig, empathisch EN duidelijk zijn. A-E-D. En deze alle drie in gelijke delen.

Ook kwaliteit is heel belangrijk binnen de communicatie. Maar wat is kwaliteit. Je kan zeggen dat het toegevoegde waarde is. Maar kwaliteit heeft eigenlijk drie dimensies. Er is technische kwaliteit (dit is de kundige dierenarts, die dieren beter maakt), maar ook functionele kwaliteit (dit is de moderne manager, die er ook voor moet zorgen dat er geld verdiend wordt). En als laatste dimensie is er ook nog emotionele kwaliteit (dit is de meelevende medemens, waardoor je blije klanten hebt. Dit is m.n. voor gezelschapsdieren dierenartsen heel belangrijk). Hier geldt het gezegde: People don’t care how much you know, until they know how much you care.

Roeland doet hierna nog een soort van rollenspel met Francis als eigenaar van een kat. Er is onderzoek gedaan naar de klantenreis (customer journey) van het bezoek van een katteneigenaar naar de kliniek. Dit zit vaak vol negatieve ervaringen: bellen om een afspraak te maken, kat in het mandje zien te krijgen, kat in de auto die de hele weg zit te miauwen, dan moet je nog wachten in de wachtkamer, dierenarts die de kat uit het mandje pakt en vervelende dingen doet met hun ‘kind’. Vervolgens moet er ook nog afgerekend worden en de weg weer naar huis ondernomen worden. En thuis zit de kat vervolgens nog twee dagen verongelijkt onder de bank. Kortom: dierenarts moet wel van hele goede huize komen en communicatieve vaardigheden hebben om deze hele reis voor mensen toch nog tot een positieve ervaring te brengen, terwijl de dierenarts eigenlijk al 3-0 achterstaat.’

Het is heel belangrijk binnen de communicatie om de verwachtingen te peilen en vooral te focussen. Want zoals Mayla Angelou ons leert:

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget, how you made them feel”.

Paul Dirven vraagt zich af of er ook lessen of regels zijn voor het samenstellen van je team. Roeland geeft aan dat daar het onderdeel FLOW voor is, maar dat hij daar nu niet de tijd voor had om ook nog over te vertellen. Teamwork makes the dream work. Als Paul (of iemand anders) daar wat over wil weten zijn ze van harte welkom op zijn kantoor in Beuningen.

Er komt ook nog even ter sprake dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en mishandeling van mensen. Het is bekend dat indien m.n. jongens vaak op dieren geweldsdelicten plegen, dit de jongens zijn die later vaak mensen zullen mishandelen of zelfs doden.

Theo Bergen vraagt of het niet eerder om gedragsveranderingen gaat binnen een team. En of er ook bewijzen zijn dat de interventies helpen om je team te verbeteren. De communicatie geldt uiteraard naar de klant, maar ook binnen het team. En Sint Anna Advies test ook wetenschappelijk of er veranderingen zijn. Er wordt o.a. gekeken naar ziekteverzuim binnen een team, commerciële parameters, financiën en bijvoorbeeld uitval/uit het vak stappen van dierenarts of paraveterinair. Het grootste succes tot nu toe is een kliniek in Noorwegen, waarbij in 1 jaar tijd de winst met 31% gestegen is, maar bovenal dat de kliniek al het personeel in dienst gehouden heeft (dus niemand heeft de kliniek verlaten). Maar deze veranderingen gaan wel langzaam, maar ze komen wel. Je moet echter rekenen op 1000 dagen voordat het geheel effectief is. Dus 3 jaar!

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 27 augustus 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 27-08-2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 13 leden

Gasten: Astrid Snel (ROC/HAN)

PROGRAMMA:

 • Vrijdag 3 september : -Installatie drie nieuwe leden.Roeland Wessels: “Hoe laat ik mijn klanten kwispelen?” Het belang van communicatie in de behandeling van dieren.
 • Donderdag 9 september: Theo Bergen:  Het Nederlandse onderwijs en kansenongelijkheid”
 • Vrijdag 17 september: Jochem Bongers:  “Natuurherstel de Bruuk; renovatie oudste natuurreservaat van Staatsbosbeheer”
 • Vrijdag 24 september: Bezoek aan de Bruuk, opende lunch, te serveren via Patrick Peters, van “ Whine on Wheels”
 • Vrijdag 1 oktober: Voordracht door MT van Hidaya : Nader kennis maken met Hidaya. Dit betreft een van de projecten ter gelegenheid van het jubileumjaar van RCN!

BELANGRIJKE DATA:  

 • 18 september: Voorlichting Rotary Internationale Jeugduitwisseling
 • 9 oktober: Les Voies Romaines in Luxembourg
 • 9 oktober: District: Rotary Familiedag
 • 16 november, gouverneursbezoek samen met andere club te Elst
 • 10 december: lustrumfeest, dag voor 80-plussers

 MEDEDELINGEN:  

 Van de Voorzitter:

 • Jarigen deze week waren Bart Kramer (24-8) en Wim Bongaerts (25-8). Van Harte Gefeliciteerd!
 • Vanavond is bij onze contactclub RC Tongeren een zomerfeest met de bestuurswissel 2021 – 2022, waarbij Hans de Haan tot erelid van RC Tongeren zal worden benoemd. Vanuit onze club zullen voorzitster Commissie Internationaal Anneke Assen en voorzitter 2021-2022 Jan Roelof Moll RC Nijmegen vertegenwoordigen.
 • Op 23-8 was de eerste bestuursvergadering van dit verenigingsjaar, vooral gericht op de Agenda voor komend jaar. Notulen komen op website van de club.

Van de lustrumcommissie:

 • Jeroen Simkens deelt mee, dat de lustrumcommissie ervan uitgaat, dat de bijeenkomst voor 80-plussers op 10 december in de Stevenskerk door kan gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Leerlingen van het ROC worden ingeschakeld voor verschillende onderdelen. Wij, clubgenoten, worden gevraagd voor handjes uit de mouwen, zoals halen en brengen van deze mensen. We zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden. Reserveer deze datum dus alvast.

 

Voordracht  Astrid Snel “Jong geleerd, iets ouder gedaan!”

 Jan Ramakers introduceert Astrid Snel, 32 jaar, 7 jaar lang docente economie geweest aan het ROC in Nijmegen en sinds dit leerjaar docente lerarenopleiding economie aan de HAN, faculteit educatie. Door corona is haar bijdrage een paar keer uitgesteld, maar nu kan het doorgaan.

Astrid begint te vertellen, dat ze al jong, bij de oprichting in 2005, lid is geworden van Rotaract Elst, afgekort RAC Elst, en daar een bijzonder leuke tijd heeft gehad en veel heeft geleerd, zoals:

 • Met ouderen te praten
 • Met mensen met hoge functies te praten, want RAC heeft contacten met de RC’s
 • Een praatje te houden voor deze mensen, gewoonlijk in Rotary verband.
 • Ergens binnen te stappen als je iets voor elkaar wilt krijgen (donaties, subsidies, organisatie-ondersteuning)
 • Je werkt samen met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen, maar die wel in dezelfde club zitten. En het lukt.
 • Je mag altijd vragen, onder het motto: neen heb je, ja kun je krijgen. Zeker als je iets vraagt voor anderen en niet om er zelf beter van te worden, krijg je vaak ja.

RAC organiseert veel projecten; ze heeft dus ervaring met fundraising. Maar ook heeft ze geleerd, hoe zo’n organisatie in elkaar zit, met bestuurswissel, ledenvergaderingen, feesten, allerlei activiteiten, kennisdelen, onderhouden van contacten landelijk met andere RAC’s en vele andere zaken, waar ze nu in haar werk ook profijt van heeft.

 

Sinds 2 weken is ze docent aan de lerarenopleiding van de HAN. Ze wil haar enthousiasme voor ROC leerlingen overbrengen op de studenten; ze hoopt dat ze daarmee veel studenten motiveert docent te worden aan het ROC – en niet alleen in het algemeen V.O. Dat is haar missie geworden. Ze laat een mooi schema zien, dat ik helaas niet kan weergeven. Maar het is duidelijk geworden uit haar enthousiasme, dat ze niet alleen kennisoverdracht wil doceren, maar juist aandacht wil vragen voor de praktijkkant. Het leren in de praktijk, het evalueren en de reflectie daarop. Het gaat er niet alleen om leerlingen te begeleiden in hun taken, maar ook te laten ontdekken wat de waarden zijn, die erachter zitten: waarom is het uitvoeren van een taak op die manier handig en waarom niet op een andere manier. Waarom moet die taak eigenlijk? Wat zit erachter?

Na deze korte introductie over haar visie op onderwijs, in het bijzonder op praktijkonderwijs, komen er veel vragen vanuit de club. Theo vraagt haar, hoe ze denkt de overgang te realiseren van docent aan het MBO naar een goede lerarenopleider. Want dat ben je niet automatisch. Hij concludeert vertrouwen te hebben in haar als goede lerarenopleider – dat wordt door anderen, o.a. Lilian, beaamd.

Jeroen vraagt naar ontwikkelingen in hybride docentschappen: docenten uit de praktijk die zich deels gaan inzetten in het onderwijs. Astrid antwoordt dat het probleem bij die groep is, dat ze vaak ouderwetse opvattingen hebben over onderwijs, vanuit hun eigen schooltijd – en niet op de hoogte zijn van nieuwe visies op onderwijs en leerlingenbegeleiding. Maike komt met een voorbeeld van iemand die voor de schoonmaak is opgeleid (lege kantoren), maar door het werken in een museum ineens ook ervaart, dat het schoonmaken met mensen en met waardevolle spullen heel anders gaat. En ze ontwikkelt nieuwe interesses. Astrid geeft aan, dat ze altijd heeft geprobeerd mensen uit verschillende vakgebieden te laten praten over hun beroep, waardoor de leerlingen een breder perspectief krijgen op een bepaald beroep en ook op beroepen die niet meteen vanzelfsprekend zijn. Zoals een visser die vertelt over zijn werkzaamheden en de veranderingen daarin de laatste jaren.

Jan Roelof vraagt of wij de MBO-leerlingen kunnen betrekken bij ons feest (wat al voor een deel gebeurt). Astrid geeft aan, dat de leerlingen 100 uren mogen invullen voor events, praktijkervaring. Maar dat wij ons moeten realiseren dat sommige beroepsgroepen al in een vroeg stadium moeten worden betrokken, omdat ze echt moeten leren organiseren en opzetten van een event, en anderen pas bij de uitvoering aan bod kunnen komen. Maar schroom niet, ga naar het ROC en overleg.

Francis vraagt naar haar visie op de werkdruk van docenten en de verkokering. Astrid antwoordt dat de werkdruk bij docenten heel hoog is, alleen een koffiepauze en verder ben je constant zeer intensief bezig. Er is nogal wat verandering nodig, om de docenten zover te krijgen, dat ze ook buiten de school gaan kijken, in het werkveld. Maar dan zal de taakbelasting op school anders moeten worden verdeeld.

Lilian vraagt of het MBO vooral gericht is op doorstroming naar het HBO. Astrid antwoordt dat dat per vakgebied anders is: bij bakkers niet, bij de juridische opleiding meer. Voorbereiding op het HBO vraagt een theoretische benadering, terwijl de docent ook de anderen, de MBO-ers, goed moet begeleiden. Het is vaak lastig beide tegelijk in één klas te realiseren.

Tenslotte geeft Astrid aan, dat ze voorlopig nog geen Rotarian wil worden, omdat ze nog teveel andere interessante dingen te doen heeft.

Een zeer boeiende voordracht over deze vormen van onderwijs. AA.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz).

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 21 augustus 2021

Rotary Club Nijmegen. 25 augustus 2021

Bericht aan de leden!

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

 Naast de prachtige fotorapportage van Astrid, Elsbeth en anderen  is er geen verslag van de  grootse viering van onze 90e verjaardag. Hieronder leest u de welkom speech van onze voorzitter.

Openingstoespraak van  Jan Roelof Moll, Voorzitter van Rotary Club Nijmegen 21 augustus 2021

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Met ontzettend veel plezier heet ik jullie hier welkom op het Feest voor de 90e verjaardag van onze Rotary Club Nijmegen!

Een hartelijk welkom aan alle Rotary leden en hun Partners. Ook een hartelijk welkom aan de leden van Inner Wheel, die op een dag als deze niet mogen ontbreken!

Een bijzonder welkom aan onze gasten.

Onze gouverneur,  Leny Goijer, is helaas verhinderd, maar zij heeft de uitgaand uitgaand gouverneur bereid gevonden ons straks namens haar toe te spreken.

Ein warmes Willkommen zu unsere Freunde aus Mönchengladbach, usere älteste Kontaktclub. Helaas kan ons erelid Christoph von Wrisberg om gezondheidsredenen er vanavond niet bij zijn. Hij vroeg me ons zijn felicitaties en bijzondere groeten over te brengen.

Hartelijk welkom aan onze Vrienden en Vriendinnen uit Tongeren, oudste stad van Vlaanderen, heel fijn dat jullie met een goede afvaardiging gekomen bent!

En tenslotte ook een warm welkom aan de vertegenwoordigers van de besturen van de Rotary Clubs uit Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Nijmegen Zuid en Stad en Land,  en onze naaste buren Elst Over Betuwe, en Lingewaard-Bemmel, waarmee we graag samen optrekken en feest vieren.

90 jaar geschiedenis is een heel verhaal. Ik ga dit nu niet in detail met u doornemen, verwijs graag naar het werk ‘Een club uit Duizenden’ van Wam de Moor, waarin de eerste 75 jaar staan beschreven en het werk dat nog moet verschijnen van de hand van onze commissie Kroniek voor de laatste 15 jaar. Wat ik wel wil vermelden dat we op onze 75e verjaardag ook hier in deze tuin stonden, bij Bart en Meke Benraad, en die wil ik als eerste nu van harte danken voor hun gastvrijheid!

Na deze korte samenvatting van de geschiedenis belanden we in het heden, ons Jubileum.

Ons jubileumjaar is gestart tijdens de COVID pandemie en daardoor wat vertraagd op gang gekomen, maar inmiddels zijn we wel in full swing. De jubileumcommissie onder de bezielende leiding van Theo Bergen heeft maar liefst vier jubileum activiteiten voorbereid: twee maatschappelijke projecten, dit grote feest en als klap op de vuurpijl volgend jaar een clubreis naar Berlijn.

De twee maatschappelijke projecten wil ik kort noemen. Het eerste project is gericht op het bestrijden van leesachterstanden bij kinderen op een basisschool in Nijmegen met veel kinderen uit allochtone gezinnen, waar de ouders vaak niet goed Nederlands spreken. Een zeer kwetsbare groep, extra getroffen door de sluiting van de scholen door de pandemie. We hebben dit voorjaar de opening van de Bibliotheek op School hier mogelijk gemaakt en staan klaar om hands-on met het lezen te komen helpen.

Het tweede project richt zich op de alleen wonende 80 plussers in de Nijmeegse samenleving. Voor deze groep bereiden we een fantastisch middagje-uit voor met een mooi programma en een diner in de St. Stevenskerk in december van dit jaar. Geheel verzorgd met vervoer van en naar huis. Licht en gezelligheid in de donkere dagen voor Kerst.

Terug naar het Hier en Nu, naar ons Feest.

We staan hier allemaal in  kledingstijl van de Nineties of in iets wat er ook feestelijk uitziet. Het zal spannend worden welke outfit in de prijzen gaat vallen! Dit zal het deskundigenpanel later vanavond beoordelen!

Op dit moment wil ik echter wel al graag de twee organisatrices van deze avond, Saskia en Astrid, naar voren vragen om hen heel erg te bedanken voor al hun werk!

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Negentig jaar is een prachtige leeftijd, de club heeft veel mooie momenten beleefd. Het Rotary wiel draait voort, en het is zeker zo mooi om vooruit te kijken naar de mooie momenten die nog in de toekomst voor ons verscholen liggen, en die we gaan realiseren door zelf in beweging te komen of anderen in beweging te brengen.

Mijn motto is: Rotary Beweegt Voorwaarts!

PROGRAMMA

 • vrijdag 27-8-2021 Astrid Snel: “Jong geleerd is iets ouder gedaan” Astrid was docent ROC Nijmegen; nu bij de Han.  Zij is oud-lid van RC Elst.
 • Vrijdag 3-9-21: Roeland Wessels: “ hoe laat ik mijn klanten kwispelen?”: Het belang van coomunicatie met behandeling van dieren.
 • Donderdag 9-9-21: Theo Bergen: “ Het Nederlandse onderwijs en kansen ongelijkheid”.
 • Vrijdag 17-9-21: Jochem Bongers: “ Natuurherstel de Bruuk”; renovatie oudste natuurreservaat van Staatsbosbeheer.
 • Vrijdag 24-9-21: Bezoek aan de Bruuk; lopende lunch, te serveren via Patrick Peters van “Whine on Wheels”.
 • Vrijdag1-10-21: MT van Hidaya:  “ Nader kennismaken met Hidaya” Dit betreft het schoolproject ter gelegenheid van het jubileumjaar van RCN

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

 

 

 

Weekbericht RC Nijmegen 90jaar 12 augustus 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 12-08-2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.

Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten: Lilly Verhagen

Forest Resener (via internet)

PROGRAMMA:

20 augustus geen lunchbijeenkomst!

 BELANGRIJKE DATA:  

21 augustus Jubileumfeest  vanaf 1700 uur

MEDEDELINGEN:  

 •  een oproep aan alle leden zich te melden voor het schrijven van het verslag van een bijeenkomst. Met ingang van september zijn er geen verslaggevers meer ingeschreven. Aanmelden bij bij de Commissie weekberichten: Astrid Wessels, Hans Classen, Paul Dirven of Tjeerd Jansen!
 • afgelopen week waren er geen verjaardagen van leden
 • dinsdag 16 november is er een bijeenkomst met de gouverneur. Deze bijeenkomst wordt samen met andere clubs uit de omgeving georganiseerd. Het bestuur en de voorzitters van verschillende commissies zullen namens RCN aanwezig zijn. De voorzitters die het betreffen worden nog door het bestuur gevraagd.
 • op 29 oktober houdt Eelke de Jong een rede ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit. Titel: “De euro heeft vertrouwen nodig, méér dan ander munten”. Aanvang 15.00 uur. Details volgen nog. In het voorjaar zal hij voor de club een lezing geven onder de titel “Persoonlijke ervaringen in het besturen binnen een ambtelijke organisatie”.

 

Verslag presentatie Forest Resener van het Stove Team International

De bijeenkomst bestond voor een groot deel uit een presentatie van Forest Resener over het Stove Team International. De presentatie was via een zoomverbinding met Amerika en in het Engels. Hieronder volgt een kort verslag van de bijeenkomst. Meer informatie is te vinden op: https://www.stoveteam.org/

Lilly Verhagen is aanwezig omdat ze over hetzelfde thema een promotieonderzoek heeft verricht.  Ze bespreekt dit tijdens de bijeenkomst van 26 november.

Stove Team International is opgericht door een Amerikaanse vrouw die haar man aan kanker had verloren. Ze wilde haar tijd nuttig besteden is toen als vrijwilligsters met teams van medici naar Midden Amerika meegereisd. Zij kookte voor deze teams. Daar zag ze hoe de lokale bevolking kookte. Vaak op een open vuur binnen in de woning. Dit is zeer ongezond. Vooral voor degenen die veel rond de kookplaats zijn: vrouwen en kleine kinderen. Kinderen worden op deze manier per dag blootgesteld aan de rook van ongeveer 80 sigaretten. Deze werkwijze komt veel in ontwikkelingslanden voor ( 2- 4 miljard mensen) en is ook de reden dat luchtwegaandoeningen tegenwoordig de belangrijkste oorzaak voor sterfte onder jonge kinderen is. Belangrijker dan malaria en HIV. Daarnaast veroorzaakt het stoken van hout veel emissie van CO2. Al deze overwegingen hebben ertoe geleid dat 13 jaar geleden Stove Team International (STI) is opgericht.

Het doel van STI is het realiseren van efficiënte (weinig hout verbruikende) fornuizen voor de arme bevolking in Midden Amerika. Men wil de lokale bevolking hier zoveel mogelijk bij betrekken. De productie is daarom lokaal en zo veel mogelijk met lokale middelen. De Amerikaanse vrijwilligers helpen door het verrichten van werkzaamheden die anders blijven liggen, zoals het verbeteren van de infrastructuur en het bouwen van opslagruimtes. Verder bouwen ze een voorbeeld om te laten zien hoe het werkt.

Voordat in een dorp fornuizen worden geplaatst worden eerst alle gezinnen bezocht en met hen de voor- en nadelen besproken. Eén, 3 en 12 maanden nadat de fornuizen zijn geplaatst worden gezinnen weer bezocht en gekeken of alles nog werkt en men de fornuizen echt gebruikt. Vaak wordt een voorbeeld gebouwd bij iemand die weet ermee om te gaan om de bevolking van het nut te overtuigen. Door deze intensieve voorbereiding wordt de bevolking erg betrokken bij het project en voorkomt men dat het fornuis niet gebruikt wordt. Een fornuis kost 100 US dollar, terwijl het inkomen van een gezin 1-3$ per dag is. Bij gevolg moeten de kosten door anderen dan de gezinnen zelf opgebracht worden. Dit gebeurt via donaties. Men hoopt deze sterk te laten  stijgen.

Naar aanleiding van vragen (voor zover die niet in de bovenstaande tekst zijn verwerkt) . Is er subsidie van de Gates Foundation verkregen? Antw. Neen, nog niet maar men ontwikkelt momenteel met een partner een subsidie-aanvraag

 

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

 

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 6 augustus 2021

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 6 augustus 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: GEEN

PROGRAMMA: levensbericht van Bart Benraad

BELANGRIJKE DATA:  

 • lustrumfeest 90 jaar Rotary Nijmegen zaterdag 21 augustus.

MEDEDELINGEN:  

 • Jan Roelof (voorzitter): wijst op het zojuist ontvangen programma van dit najaar: indrukwekkend.
 • Jarige: Jan-Pieter van Amerongen.
 • Frans Gerhartl, echtgenoot van Antoinette, oud-lid, overleden. Overlijdensbericht kan opgevraagd worden bij Jan Roelof.
 • Astrid Wessels (lustrumcommissie): Dresscode voor het feest is niet verplicht, maar een ludieke suggestie verwijzend naar de 90jaar van onze club. Het feest is bij Bart Benraad in de tuin, geen zorgen: er is ook zitgelegenheid!
 • Ronald de Groot (programmacommissie) Op dondedag 12 augustus Amerikaanse spreker via Zoom, over probleem van koken op houtvuren en hoe dat met een simpele maatregelen opgelost kan worden. De voordracht zal live via Zoom gaan. Het is een digitaal experiment. Ronald zal de moderator zijn.  vragen stellen.
 • Je kunt je opgeven voor de golfdag bij Mönchen Gladbach: 27 augustus, hele dag (half 1 tot avond, incl diner). Via Peter Mulders of Cees Gips .

 Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

 

 

 

Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 31 juli 2021

 

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 31 juli 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

 • lustrumfeest 21 augustus; 20 augustus geen bijeenkomst.
 • secretariaat beperkt bezet; voorzitter Jan Roelof vervangt.
 • weekberichten zijn te zien op de website.
 • 9 oktober: Voies Romaines in Luxemburg.
 • 9 oktober: districtsfamiliedag.

 AANWEZIG: 12 leden en de kandidaatleden: Nadine Maters en Michel van Heereveldt. GASTEN: Patricia Raymakers; Meke Benraad; Mireille Dirven; Alice Classen

PROGRAMMA:VERSLAG:

Aansluitend op zijn presentatie van 2 juli j.l. ontving Paul Dirven ons op een mooie warme dag op zijn inmiddels 1,5 jaar oude voedselbos Werelds.

Nadat Jan Roelof ons allen welkom heette hebben we eerst van de lunch genoten die verzorgd was door Marieke en wel onder de prachtige en gloednieuwe stretchtent van Paul die speciaal voor deze gelegenheid was opgezet en omringd was met mooie wilde bloemen.

Op een geïmproviseerd spreekgestoelte heeft Paul ons een korte intro gegeven over de opzet en visie van zijn voedselbos waarna we een uitgebreide rondleiding hebben gehad over het uitgestrekte terrein dat gelegen is op het oude terrein van villa Elshof in Malden.
De naam Werelds refereert naar het wereldse karakter van deze plek; een circulair voedselsysteem én een ontmoetingsplek voor jong, oud, groot, klein, dorps en werelds. Waar elke plant eetbaar is, nieuwe talen ontdekt kunnen worden en je even stilstaat bij ‘de onbekende vluchteling’. Dit is de visie van Paul Dirven die onder begeleiding van de Wageningse Malika Cieremans, Wouter van Eck (voedselbos Ketelbroek) en Qader Shafiq van bureau Wijnand eind 2019 van start ging met zijn voedselbos.

Sinds die tijd is er enorm veel werk verzet op het 2,5 hectare grote voedselbos; plannen en tekeningen zijn gemaakt, er zijn duizenden planten, struiken en bomen geplant, een sproeisysteem is aangelegd zodat de planten niet al teveel lijden in droge perioden en er is een mooie waterpartij aangelegd.

Naast het vele werk dat Paul hierin heeft zitten is dit werk mede gerealiseerd door een groot aantal vrijwilligers die vast op de vrijdagochtend aan de slag gaan en die veelal uit diverse delen van de wereld komen. Zo is b.v. het Wij-bos aangeplant door mensen van de organisatie New Rootz die jonge vluchtelingen en immigranten uit verschillende landen en culturele achtergronden steunt en streeft naar een samenleving waarin alle jongeren dezelfde kansen krijgen. Het Wij-bos staat symbool voor een kleurrijke, diverse en inclusieve samenleving waarin mensen elkaar versterken met diverse achtergronden.

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels e.d.) voor de mens als voedsel dienen.

Een voedselbos is een multifunctioneel systeem, houdt zichzelf in stand en naast dat het voor voedsel zorgt, biedt het ook onderdak aan insecten, vogels en andere dieren die op hun beurt helpen het evenwicht in het bos te bewaren en laat zich combineren met educatie en recreatie.

Er zijn onder de voedselbos goeroes “rekkelijken” en minder “rekkelijken”. Paul schaart zichzelf onder de rekkelijken die de natuur af en toe een handje helpen als het echt niet anders kan.

We lopen langs een enorme diversiteit van jonge aanplant die kenbaar zijn gemaakt door bamboestokken en waarvan een deel nog zo klein is dat deze af en toe helemaal weg valt in het hoge gras. Het gras wordt niet gemaaid en wordt tijdelijk afgedekt totdat het afsterft en er weer een nieuw stuk kan worden aangeplant; het gras blijft voeding voor de bodem.

De planten zijn zo geplaatst dat ze elkaar ondersteunen en het licht krijgen dat ze nodig hebben. Daarnaast zijn er diverse hagen geplant die als windbreak fungeren.

We komen  langs een mooie poel met een bloeiende waterlelie en waar de eerste kikkervisjes rondzwemmen. Van de grond die uit de waterpartij is gekomen is weer een heuvel gemaakt waarbij aan de ene kant zon minnende planten staan en aan de andere kant de planten die van meer schaduw houden.

Op kleine afstand van de Tree of Wisdom een zaailing van de kastanjeboom van Anne Frank om ons blijvend te herinneren aan de waarde van tolerantie en wederzijds respect tussen verschillende culturen.

Het was een erg geslaagde middag die langer duurde als normaal door het enthousiasme waarmee Paul zijn verhaal vertelde. Paul dank daarvoor en we komen graag nog eens terug.

 

Grote dank aan Marieke die een heerlijke lunch voorschotelde: velerlei  broodjes, quiches, meloen, druiven ; warme en koude dranken èn wijn…Alles door haar zelf in kratten mee gebracht..Hulde! (h.c.)