NIEUWS

 

Weekbericht RC Nijmegen 25 november 2022

  Rotary Club Nijmegen Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 25 november 2022  Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in” Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209. MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Aanwezig:  18 leden Gasten: 0 Verslag Rotarybijeenkomst vrijdag 25 november 2022 Thema: […]

Weekbericht RC Nijmegen 18 november 2022

Rotary Club Nijmegen Clubjaar 91 / Jaargang 65 / Bijeenkomst 18 november 2022 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring “De hoogte en de diepte in” Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209. MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Aanwezig: 23 leden Gasten: 2 Voorzitter opent de bijeenkomst en deelt mee dat […]

BIJZONDERE DATA

https://www.rotary.nl

Het schoolproject lezen en digitale geletterdheid bevorderen gaat verder in 2023

80plus project in de Stevenskerk is uitgesteld tot  voorjaar 2023

25 november clubzaken

16 december ALV