NIEUWS

 

Weekbericht RC Nijmegen 30 september 2022

Rotary Club Nijmegen Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 30 september 2022  Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in” Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209. MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Aanwezig: Gasten: Carla van Amerongen, Antoinette Cremers, Edwin Lotz(inkomend lid) PROGRAMMA: BELANGRIJKE DATA: […]

Weekbericht RC Nijmegen 23 september 2022

Rotary Club Nijmegen Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 23 september 2022  Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in” Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209. MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Aanwezig: Gasten: Edwin Lotz (44 jaar), werkzaam als kandidaat-notaris bij Ten Berge Notarissen […]

BIJZONDERE DATA

https://www.rotary.nl

Het schoolproject lezen en digitale geletterdheid bevorderen gedurende 2022 en verder

80plus project in de Stevenskerk op 10 december 2021, uitgesteld tot  2023

Gouverneurbezoek 26 augustus a.s.

© Copyright 2019 - Rotary Nijmegen - website by Leonard Marketing & Communicatie